07/12/2022

Rezervácie

Modul rezervácií sa štandardne využíva v objednávkach a zabezpečuje, aby sa vám nestalo, že tovar pripravený na vyexpedovanie pre konkrétneho zákazníka predáte inému zákazníkovi. Funkcia rezervácií sa prejaví na doklade tým, že […]
24/04/2020

Porovnanie cien v infopaneli pri nákupných dokladoch

Časť infopanelu „Porovnanie cien“ na nákupných dokladoch slúži na zobrazenie: – aktuálnej predajnej ceny, aby ste mali predstavu o hrubej marži za danú položku. Má to význam hlavne pri nákupných […]
04/11/2019

Uzávierky v systéme eKasa

V systéme eKasa po prechode na ORP už nemá podnikateľ povinnosť zabezpečovať vyhotovenie dennej, prehľadovej a intervalovej uzávierky. V prípade, ak je jeho ekonomický softvér alebo registračná pokladnica dovoľuje, môže vyhotovovať […]
04/11/2019

Neplatný doklad cez eKasu

Neplatný doklad sa vyhotovuje v nasledujúcich prípadoch: – V skúšobnej prevádzke, v rámci zaškolenia zamestnancov, tzv. tréningový režim. – V rámci vyhotovenia iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a […]
04/11/2019

Vklad a výber cez eKasu

Vklad a výber v systéme eKasa je potrebné vykonať za rovnakých okolností ako doteraz. Ak podnikateľ vloží do ORP hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po […]
30/10/2019

Úhrada faktúry cez eKasu

Vystavenú faktúru viete uhradiť aj cez eKasu. Stačí sa postaviť na danú faktúru a zvoliť možnosť Úhrada cez eKasu alebo v ďalších funkciách máte možnosť vytlačiť úhradu dokladu aj s […]
30/10/2019

Opravný doklad cez eKasu

Za opravu sa považuje oprava chybne zaevidovanej položky na pôvodnom pokladničnom doklade, ktorý bol zaslaný do systému eKasa alebo uložený v chránenom dátovom úložisku. Opravná položka musí byť vytvorená 1:1 […]
29/10/2019

Vrátenie cez eKasu

Pokladničný doklad vrátenie používame vtedy, ak ide o evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar alebo službu, pričom pokladničný doklad už bol uzatvorený cez systém eKasa. Vrátenie vždy evidujeme v zápornej […]
29/10/2019

Maloobchodný predaj cez eKasu

Predaj cez doklad predajka Doklad predajka slúži najmä na rýchly predaj tovaru. Skladá sa z 2 hlavných častí. Prvá časť, ktorá sa nachádza na pravej strane dokladu zobrazuje skladové karty, […]
11/09/2019

Import položiek dokladu z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať položky (skladové karty, služby, voľné položky) z Excelu do dokladu. Na účely takéhoto importu je nutné, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov podľa tabuľky (vzorový […]
29/01/2019

Automatické stavy dokladov

Nastavenie automatických stavov dokladov Stavy dokladov si môžete nastavovať automaticky alebo ručne. Napríklad, v evidencii Došlá objednávka, si kliknite na červenú ikonku s bielou vlajkou – Stavy. POZOR Automatický stav sa nastaví […]
28/01/2019

Hromadné zamykanie/odomykanie zákazky

Zamykanie/odomykanie zákazky v Onixe Hromadné zamykanie/odomykanie zákaziek v Onixe slúži na rýchle zamknutie/odomknutie všetkých dokladov patriacich do danej zákazky. Doklady v zákazke je možné hromadne zamknúť a odomknúť 3 spôsobmi: – v záložke […]
03/12/2018

Začiatočné stavy na sklade

Po prechode do nového účtovného roka je pre správne fungovanie skladu nevyhnutné, aby bol prvým dokladom na sklade Začiatočný stav. Na základe tohto dokladu sa správne nastavia zostatky skladových kariet pri […]
14/11/2018

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69

Od 1.1.2018 je v platnosti zmena zákona pre DPH, konkrétne §69. Táto zmena o prenose tuzemskej daňovej povinnosti pri predaji určitých tovarov, napríklad pri kovoch, poľnohospodárskych plodinách a pod. je zapracovaná aj v programe […]
13/11/2018

Predaj cez offline registračnú pokladnicu (ECR)

Nastavenie pokladnice Pred používaním pokladnice v ONIXE je potrebné nastaviť si danú ECR. V záložke Nastavenia – Môj program – Registračné pokladnice pridáme cez ikonu Pridaj novú pokladňu.   Pri každodennej práci […]
12/11/2018

Predaj cez online registračnú pokladnicu (ECR)

Nastavenie pokladnice Pred používaním pokladnice v ONIXe je potrebné nastaviť si danú ECR. V záložke Nastavenia – Môj program – Registračné pokladnice pridáte cez ikonu Pridaj novú pokladnicu. Všetky uvedené polia je […]
11/05/2017

Všeobecné ovládanie systému – Hlavné menu, Vyhľadávanie a filtrovanie

Hlavné menu Väčšina ovládacích prvkov a vstupov do evidencií programu je dostupná z horného menu, ktoré sa zobrazí po prihlásení do systému. Najdôležitejšie sú záložky PREDAJ a NÁKUP, kde sú dostupné všetky evidencie […]
09/05/2017

Prispôsobenie zoznamových formulárov

Program umožňuje prispôsobiť vzhľad každého zoznamového formulára podľa vašich preferencií. Zmena poradia stĺpcov Vo všetkých tabuľkách je možné meniť poradie, v akom sa zobrazujú jednotlivé stĺpce. Ak potrebujete jednotlivé stĺpce v rámci […]
05/05/2017

Spracovanie nákupného košíka

Tovar odoslaný do nákupného košíka je potrebné ďalej spracovať. Osoba zodpovedná za nákup materiálu spracuje košík a vytvorí odoslané objednávky.  Proces objednania sa v programe ONIX robí cez Nákup – Spracovanie košíka. […]
05/05/2017

Vytvorenie nákupných požiadaviek

Nákup položiek môžete vykonať 2 spôsobmi: V prípade, že ide o malý počet položiek, služby, alebo položky od jedného dodávateľa, vytvoríte prepojený doklad odoslaná objednávka priamo z označených položiek. V doklade si označíte dané […]
05/05/2017

Kurzový lístok

Do nastavení kurzového lístka sa dostanete cez horné menu programu Nastavenia – Môj program -Kurzový lístok. Kurzový lístok si pridáte cez tlačidlo Pridaj z horného menu programu. Následne zadáte platnosť lístka, […]
05/05/2017

Vytvorenie prepojeného dokladu

Pre využitie funkčnosti prepojených dokladov a signalizácie na položkách dokladu je nutné, aby ste vytvárali doklady a ich položky prepojením na iné doklady. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete pridať položky do dokladu, […]
28/07/2016

Vyúčtovacia faktúra

Vyúčtovacia faktúra je faktúra, ktorú vystavujete po dodaní tovaru alebo služby, ktorú zákazník zaplatil vopred na základe predfaktúry. Keďže predfaktúra nie je daňový doklad, je nutné po reálnom dodaní tovaru […]
27/07/2016

Faktúra k zálohe

Faktúra k zálohe je špeciálny daňový doklad, ktorý je potrebné vystaviť v prípade, že vám zákazník poslal úhradu preddavku na základe predfaktúry a tovar mu bude dodaný v inom mesiaci, […]
26/07/2016

Predfaktúra

Predfaktúra sa používa v prípade, že požadujete úhradu za dodanie tovaru, alebo služby vopred. Výhodou predfaktúry je, že nejde o daňový doklad, a teda jej vystavenie vám neovplyvní hospodársky výsledok, […]