Automatické stavy dokladov

Hromadné zamykanie/odomykanie zákazky
28/01/2019
Interné rozúčtovanie SZČP
08/02/2019

Automatické stavy dokladov

Nastavenie automatických stavov dokladov

Stavy dokladov si môžete nastavovať automaticky alebo ručne. Napríklad, v evidencii Došlá objednávka, si kliknite na červenú ikonku s bielou vlajkou – Stavy.

POZOR

Automatický stav sa nastaví iba pri vytváraní dokladu. Neaktualizuje sa pri dodatočnej úprave prepojeného dokladu.

Zvolíte si poslednú možnosť (tri bodky), kde sa dostanete do formuláru nastavenia stavov. Nový stav si zadáte cez Pridaj v hornej časti.

Následne sa vám otvorí formulár na nastavenie stavu dokladu. Zadajte si názov nového stavu a zvoľte niektorú z možností nastavenia stavu.

1) Nikdy, čo znamená, že si stavy budete meniť ručne

2) Všetky položky dokladu sú aj v prepojenom doklade, t. j. ak si vytvoríte z objednávky dodací list so všetkými položkami, na objednávke sa automaticky nastaví stav napr. Vybavená

Pre ukážku uvedieme príklad.

Zaklikli sme si druhú možnosť a následne sme si vybrali, na ktorý doklad sa má viazať nastavovaný stav. Vybrali sme si doklad dodací list. Uložíme nastavenie cez OK.

Ideme si vytvoriť dodací list z došlej objednávky so všetkými položkami.

Po uložení dodacieho listu sa nám automaticky nastaví stav na došlej objednávke na Vybavená.

3) Časť položiek je aj v prepojenom doklade

Pre ukážku uvedieme príklad.

Postupujeme ako v predošlom príklade, cez tri bodky sa dostaneme do evidencie stavov a pridáme si nový. Zvolili sme si názov Čiastočne vybavená a prepojenie s dodacím listom.

Nastavenie uložíme cez OK.

Vytvoríme si z došlej objednávky dodací list, v ktorom upravíme množstvo (znížime ho o 1 ks).

Po uložení dodacieho listu vidíme, že sa stav automaticky zmenil na Čiastočne vybavená.

4) Prepojený doklad je vystavený (položky nie sú rozhodujúce)

Pre ukážku uvedieme príklad.

Opäť sme postupovali ako v predchádzajúcich príkladoch. Cez tri bodky sme sa dostali do evidencie stavov a pridali sme si nový stav napríklad s názvom Dodaná. Prepojenie bude opäť na dodací list.

Z došlej objednávky si prepojením vytvoríme doklad Dodací list. V dodacom liste však vymažeme pôvodnú položku a zo zoznamu skladových kariet vyberieme úplne inú.

Po uložení dodacieho listu sa na došlej objednávke zmenil stav na Dodaná.

Comments are closed.