Silvia Derjánová

29/04/2020

Skladová karta v Onixe

Skladová karta slúži na evidovanie jednotlivých položiek do programu ONIX. Na každej karte je možné napríklad nastaviť názov, mernú jednotku, cenu, pridať obrázok a pod. Zoznam skladových kariet Evidencia skladových […]
28/04/2020

Evidencia partnerov v Onixe (číselník partnerov)

Číselník partnerov Číselník partnerov slúži na zadefinovanie všetkých partnerov, s ktorými prichádzate do styku, t. j. obchodní partneri, štátne inštitúcie, úrady, ale aj vlastní zamestnanci. Číselník využijete takmer na všetkých […]
24/04/2020

Porovnanie cien v infopaneli pri nákupných dokladoch

Časť infopanelu „Porovnanie cien“ na nákupných dokladoch slúži na zobrazenie: – aktuálnej predajnej ceny, aby ste mali predstavu o hrubej marži za danú položku. Má to význam hlavne pri nákupných […]
24/04/2020

Výpočet ceny prirážkou k manažérskej cene

Ak firma potrebuje stanovovať ceny prirážkou k manažérskej skladovej cene, a táto prirážka sa stále mení a nedá podchytiť cenníkom, potom je vhodné využiť zadávanie percentuálnej prirážky priamo na doklade. […]