Výpočet ceny prirážkou k manažérskej cene

Cenové hladiny v cenníku
24/04/2020
Porovnanie cien v infopaneli pri nákupných dokladoch
24/04/2020

Výpočet ceny prirážkou k manažérskej cene

Ak firma potrebuje stanovovať ceny prirážkou k manažérskej skladovej cene, a táto prirážka sa stále mení a nedá podchytiť cenníkom, potom je vhodné využiť zadávanie percentuálnej prirážky priamo na doklade.

Aby sa tento spôsob cenotvorby dal využiť, je potrebné:
– mať na skladovej karte nastavenú fixnú manažérsku cenu a je vhodné mať aj povolenú zmenu manažérskeho ocenenia na doklade,

zároveň je potrebné na doklade, na ktorom chcete takto stanovovať ceny, mať zvolený výpočet ceny prirážkou k manažérskej cene, pričom je vhodné mať na tomto doklade aj zapnutú voľbu Povoliť zmenu manažérskeho ocenenia (tieto nastavenia robí štandardne implementátor firmy Kros).

Na základe týchto nastavení sa na doklad dostane pole pre zadávanie percentuálnej prirážky k manažérskej cene.

Pravidlá práce s prirážkou
– Keď vpíšete do poľa percentuálnu prirážku, tá sa pripočíta k manažérskej cene a nastaví jednotkovú predajnú cenu bez DPH,
napr. ak je manažérska cena 100€ a prirážka 20%, preráta sa jednotková predajná cena bez DPH na 120€.
– Prirážka sa po ručnom zadaní percentuálnej hodnoty uzamkne.
– Pri oprave prirážke sa preráta jednotková cena (ak nie je zamknutá) a naopak.
– Ak prepíšete manažérsku skladovú cenu, preráta sa jednotková cena podľa prirážky (ak nie je zamknutá). Ak nie je zamknutá prirážka a zmením manažérsku cenu, tak sa preráta prirážka.
– Pri pridaní nového dokladu máte na položkách načítanú platnú cenu z najprioritnejšieho cenníka a prirážka je dopočítaná.

Comments are closed.