Cenové hladiny v cenníku

Dohodnuté ceny – aktualizácia cenníkových cien (predajné aj nákupné)
24/04/2020
Výpočet ceny prirážkou k manažérskej cene
24/04/2020

Cenové hladiny v cenníku

Cenové hladiny
Program ONIX umožňuje používanie rôznych cenových hladín. Cenové hladiny sa štandardne nastavujú podľa množstva.
Do nastavenia cenových hladín sa dostanete v dodávateľských a zákazníckych cenníkoch kliknutím na trojuholník v stĺpci cena.
V tomto rozbaľovacom menu viete zapísať počty množstevných jednotiek a k nim prislúchajúce ceny. Ceny je možné zapísať absolútne (sumou) alebo percentuálne (percentom zľavy).

Tieto ceny sa následne prejavia pri zadávaní položky do dokladu v závislosti od počtu kusov. Toto nastavenie využijete, keď chcete zadávať množstevné zľavy svojim zákazníkom alebo ak váš dodávateľ poskytuje množstevné zľavy vám.

Comments are closed.