Inventúra
10/01/2020
Postup inštalácie novej verzie Onixu
03/04/2020

Minimálna konfigurácia

Podnikový informačný systém ONIX je možné nainštalovať a používať v rôznych konfiguráciách, ktoré popisujeme nižšie:

Klient/server inštalácia na LAN sieti

Tento typ pripojenia sa odporúča použiť, keď máte na jednom fyzickom mieste (napr. jedna budova) počítače používateľov a server. Všetky tieto počítače musia byť spojené do jednej počítačovej siete káblami. Pri tomto type konfigurácie je nainštalovaná aplikácia ONIX na server a všetkých klientských počítačoch, ktoré následne komunikujú s databázou umiestnenou na serveri.

Pri klient server komunikácii sa vyžaduje, aby klientske počítače, server a počítačová sieť spĺňali minimálne systémové požiadavky na plynulý chod programu ONIX, ktoré sú popísané v tabuľke:

Klientsky počítač Server
Procesor Intel Core i5 (2,9 GHz) alebo kompatibilný Intel Xeon (3,3 GHz, min. 4 fyzické jadrá) alebo kompatibilný
Operačný systém Windows 10 a vyšší, 64 bit verzia Windows Server 2019 a vyšší, 64 bit verzia
Pamäť RAM 8 GB a viac 16 GB a viac
Pevný disk Minimálne 5 GB voľného miesta pre ONIX,
odporúčame SSD disk
Minimálne 200 GB voľného miesta pre ONIX (môže sa líšiť pri veľkom objeme dát),
SSD disk
Monitor Rozlíšenie 1920 x 1080 px,
širokouhlý monitor, bez zapnutej funkcie zväčšenie obrazovky (lupa)
Počítačová sieť Pripojenie káblom na LAN sieť s min. prenosovou rýchlosťou 100 Mbps a prístupom na internet Pripojenie káblom na LAN sieť s min. prenosovou rýchlosťou 100 Mbps a prístupom na internet

Rýchlosť odozvy programu ONIX je vysoko závislá od množstva súbežne spustených programov a ich hardwarovej náročnosti, preto je potrebné pri obstaraní počítačov zvážiť aj tento parameter a zodpovedajúco navýšiť požadované parametre klientskeho počítača. Rovnako tak v prípade, že využívate server aj na iné aplikácie, alebo služby, tak zvážte navýšenie parametrov servera.

V prípade, že už máte zakúpené klientske počítače, alebo server, ktoré nespĺňajú hardwarové požiadavky môžete skúsiť nainštalovať program na tieto zariadenia a pristúpiť ku kúpe nových až v prípade, že rýchlosť práce so systémom nebude na týchto PC dostatočná. Vyššie popísaná konfigurácia je minimálna odporúčaná konfigurácia v prípade, že zvažujete kúpu nových počítačov. Nie je ale vylúčené, že aplikácia bude fungovať správne aj na nižšej konfigurácii.

Prístup cez internet

Tento typ pripojenia sa odporúča použiť, ak potrebujete pracovať so systémom z rôznych fyzických miest (napr. máte pobočky, alebo potrebujete pracovať z domu). Klientske počítače sa v tomto prípade pripájajú cez vzdialenú plochu (Remote Desktop Connection) na server, kde je nainštalovaná aplikácia ONIX.

Pri komunikácii cez internet sa vyžaduje, aby server a počítačová sieť spĺňali minimálne systémové požiadavky na plynulý chod programu ONIX, ktoré sú popísané v tabuľke:

Server
Procesor Intel Xeon (3,3 GHz, min. 4 fyzické jadrá) alebo kompatibilný
Operačný systém Windows Server 2019 a vyšší, 64 bit verzia
Pamäť RAM 16 GB vyhradené pre OS a systém ONIX +
2 GB pre každého používateľa pristupujúceho na vzdialenú plochu
Pevný disk Minimálne 200 GB voľného miesta vyhradeného pre ONIX
(môže sa líšiť pri veľkom objeme dát),
SSD disk
Počítačová sieť Pripojenie na stabilný vysokorýchlostný internet (ideálne optická linka) s nízkou mierou odozvy.

Pri tejto konfigurácii je program ONIX nainštalovaný iba na serveri. Na klientskych počítačoch program ONIX nie je nainštalovaný. Klientske počítače používajú program Pripojenie na vzdialenú plochu (Remote Desktop Connection), ktorý je vstavanou súčasťou každého systému Windows, alebo alternatívny program na iných operačných systémoch. Keďže pri práci medzi serverom a klientom je prenášaná iba obrazovka servera, na klientske počítače nie sú kladené žiadne špeciálne hardwarové nároky. Vyžaduje sa iba stabilné internetové pripojenie aj na strane klienta.

Pri tomto type práce odporúčame kúpu, alebo prenájom servera v nejakom dátovom centre, kde je zabezpečená nepretržitá prevádzka a stabilné vysokorýchlostné pripojenie na internet (napr. Websupport.sk).

Kombinovaná sieť (LAN aj internet)

Tento typ pripojenia odporúčame použiť, ak máte napr. centrálu, kde máte niekoľko klientskych počítačov a vzdialené pobočky, alebo pracovníkov, ktorí potrebujú pristupovať k programu ONIX cez internet z domu, alebo terénu.

Pri tomto type konfigurácie je potrebné, aby server spĺňal minimálne systémové požiadavky popísané v tabuľke pre Prístup cez internet. Klientske počítače, ktoré budú fyzicky na rovnakej sieti ako server, musia spĺňať minimálne systémové požiadavky popísané v tabuľke pre Klient/server inštaláciu na LAN sieti.

Najčastejšie otázky:

 • Je možné pracovať s programom ONIX na Wifi?
  Pri konfigurácii Klient/server, kedy je ONIX nainštalovaný na klientskom počítači neodporúčame pracovať cez Wifi. Program síce pôjde, ale vzhľadom k tomu, že medzi klientom a serverom sa vymieňa veľké množstvo dátových dotazov bude rýchlosť výrazne nižšia na Wifi.
  Pri konfigurácii cez internet je práca cez Wifi možná bez obmedzenia rýchlosti.
 • Je možné pracovať s programom ONIX cez VPN?
  Ak máte ONIX nainštalovaný na klientskom počítači a pristupujete do siete cez VPN, tak síce vám systém Windows simuluje sieť, akoby ste boli fyzicky na rovnakej sieti, ale s programom ONIX sa nedá pracovať. Dôvodom je veľké množstvo dátových dotazov, ktorý cez internet trvá podstatne dlhšie, ako na LAN sieti. V tomto prípade odporúčame použiť prístup cez Vzdialenú plochu priamo na server.
 • Je možné ako server ONIXu použiť virtuálny server?
  Túto možnosť inštalácie neodporúčame. Dôvodom je, že virtuálny server nedokáže zabezpečiť dostatočnú odozvu a rýchlosť, pretože sa musí deliť o svoje prostriedky s inými virtuálnymi servermi.
 • Môže byť ONIX nainštalovaný na MacOS?
  ONIX je možné nainštalovať iba na operačný systém Windows. Ak používate MacOS odporúčame si nainštalovať do neho virtuálny Windows PC, kde si následne môžete nainštalovať aj ONIX a pracovať tak v ňom s vaším Apple počítačom.

ONIX ide pomaly – najčastejšie problémy:

V prípade, že sa vám zdá, že ide program ONIX pomaly, odporúčame si skontrolovať, či vaše klientské počítače a server spĺňajú minimálnu konfiguráciu popísanú v tabuľkách vyššie. Na rýchlosť programu ONIX má najväčší vplyv:

 • SSD disk na serveri
  V prípade, že máte na serveri klasický disk, odporúčame ho nahradiť za SSD, ktorý má niekoľko násobne vyššiu rýchlosť zapisovania a čítania
 • Pripojenie klientskych počítačov cez kábel
  Ak používate klient/server prístup k programu ONIX, tak je nevyhnutné byť pripojený do počítačovej siete káblom – nie cez Wifi pripojenie
 • RAM a procesor
  Pamäť RAM a procesor sú ďalšie dôležité faktory, ktoré ak sú výrazne menšie, ako minimálna konfigurácia, tak môžu spôsobovať pomalú odozvu programu ONIX, či už na klientskom počítači, alebo na serveri
 • Server ONIXu na virtuálnom serveri
  Ak je ONIX nainštalovaný na virtuálnom serveri, rýchlosť programu je nižšia. Dôvodom je, že virtuálny server nedokáže zabezpečiť dostatočnú odozvu a rýchlosť, pretože sa musí deliť o svoje prostriedky s inými virtuálnymi servermi.

Comments are closed.