Cenník služieb platný od 01. novembra 2021

Názov službyCena bez DPH

Individuálne konzultácie a servisné zásahy*

Konzultácie Business konzultanta k implementácii nových modulov, alebo zmenám v existujúcich moduloch. Servisné zásahy, úpravy tlačových zostáv a individuálnych prehľadov, inštalácia programu,…

 69 €/hod

Školenie na PC

Individuálne školenie u zákazníka, alebo na pobočke firmy KROS.

 69 €/hod

Účasť na úvodnom školení

Školenie k základom použitia programu ONIX určené pre nových používateľov.

69 €/hod

Programátorské práce*

Individuálne programátorské úpravy a servisné zásahy programátora.

79 €/hod

Implementačná analýza a nasadenie systému ONIX

Práca súvisiaca s vypracovaním implementačnej analýzy pre nasadenie systému ONIX a výkony súvisiace s jeho nasadením u zákazníka.

 

 

69 €/hod

Preventívna servisná prehliadka ONIX

Služba obsahuje: Kontrola konfigurácie systému, Optimalizácia postupov práce, Posúdenie hardwaru a optimalizácia databázy, Školenie zamestnancov, Úprava tlačových výstupov a vlastných polí na formulároch.

2 190 €

Cestovné

Cestovné k zákazníkovi a späť do centrály v Žiline.

 0,59 €/km

*Na službu sa uplatňuje zľava -15% v prípade Balíka podpory ŠTANDARD a -25% v prípade balíka podpory PRÉMIUM.

Cenník služieb sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami pre program ONIX.