Minimálna konfigurácia
24/03/2020
Prístupové práva na číselné rady
17/04/2020

Postup inštalácie novej verzie Onixu

V prípade, ak potrebujete preinštalovať softvér Onix na najnovšiu verziu, postupujte podľa nasledovných krokov.

Najskôr si stiahnite najnovšiu verziu na server. Nájdete ju na našej stránke: http://onix.kros.sk/novinky-vo-verzii/aktualizácia-programu/.

Kliknite na okno pre stiahnutie súboru.

POZOR!

Pred inštaláciou sa musia všetci používatelia odhlásiť a zatvoriť Onix, inak sa vám pri inštalácii zobrazí chybová hláška a inštalácia bude neúspešná.

 

Po stiahnutí inštalačného súboru ho dvojklikom spustíte. Zobrazí sa vám inštalačné okno, kde vyberiete cestu, kam sa má najnovšia verzia nainštalovať.

Po úspešnom nainštalovaní sa otvorí Onix, prihlásite sa pod svojim používateľským kontom, čím zdvihnete databázu firmy.

Po úspešnom nainštalovaní verzie na serveri si môžu používatelia na svojich klientských počítačoch spustiť Onix.

Zobrazí sa nasledovné okno s upozornením, že bola na serveri nainštalovaná novšia verzia. Po kliknutí na Áno sa začne automaticky sťahovať inštalačný súbor na daný klientský počítač.

Po úspešnom nainštalovaní na klientskom počítači sa otvorí okno Onixu v najnovšej verzii a vy sa môžete prihlásiť.

Comments are closed.