Konfigurácia ONIXu na klientskom počítači

Prístupové práva na číselné rady
17/04/2020
Sprístupnenie firmy na sieti
17/04/2020

Konfigurácia ONIXu na klientskom počítači

Pre prácu s Onixom na klientských počítačoch je potrebné najskôr nainštalovať Onix a pripojiť firemnú databázu.

Na to, aby ste mohli pripojiť databázu na klientský počítač, musí byť databáza pripojená na serveri a dostupná v sieti.

Inštalačný súbor Onixu si stiahnete na nasledovnom linku: http://onix.kros.sk/novinky-vo-verzii/aktualizacia-programu/.

Po nainštalovaní Onixu na klientskom počítači sa program automaticky spustí, avšak nie je pripojená žiadna firma. Kliknite na prvú záložku v ľavom hornom rohu (tri vodorovné čiary). Vyrolujú sa vám viaceré možnosti a vy si zvoľte Zoznam firiem.

Postupujte ďalej pomocou tlačidla Pripoj.

 

V ďalšom okne zvoľte možnosť pripojenia firmy Na počítači v sieti a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 

Do prázdneho okna začnite písať názov serveru, prípadne IP adresu. Pokračujte kliknutím na Ďalej.

 

V ďalšom kroku si zadajte názov firmy alebo ju vyberte z rozbaľovacieho zoznamu. Pokračujte kliknutím na OK.

Pripájanie firmy dokončíte kliknutím na Dokonči. Následne sa môžete prihlásiť do firemnej databázy.

Comments are closed.