Konfigurácia ONIXu na klientskom počítači
17/04/2020
Konfigurácia ONIXu na serveri
17/04/2020

Sprístupnenie firmy na sieti

Pre úspešné pripojenie firemnej databázy na klientský počítač je najskôr potrebná inštalácia a pripojenie firmy na serveri. Zároveň je dôležité, aby bola databáza prístupná v sieti.

Na serveri otvorte Zoznam firiem cez hlavné menu.

Následne kliknite na firmu, ktorú chcete mať zdieľanú v sieti a stlačte horné tlačidlo Firma dostupná v sieti.

V stĺpci o dostupnosti v sieti môžete vidieť, že sa danej databáze pridalo zaškrtnuté políčko.

Comments are closed.