Sprístupnenie firmy na sieti
17/04/2020
Aktivácia informačného systému Onix
17/04/2020

Konfigurácia ONIXu na serveri

Na to, aby ste mohli začať pracovať v Onixe, je potrebné najskôr nainštalovať Onix na serveri a následne pripojiť databázu firmy. Pri pripájaní firemnej databázy na server by ste mali mať k dispozícii nakonfigurovanú databázu od servisného oddelenia Onixu  a mala by byť uložená na danom serveri.

Ak sú splnené všetky tieto podmienky, môžete firemnú databázu pripojiť cez hlavné menu – Zoznam firiem.

Následne pokračujte kliknutím na Pripoj.

Otvorí sa vám okno s možnosťami pripojenia, zvoľte pripojenie „Na tomto počítači“ a následne pokračujte cez Ďalej.

V tomto kroku si zadajte alebo vyberte cestu, kde je uložená firemná databáza, ktorú chcete pripojiť a potvrďte OK.

Pripájanie databázy dokončíte kliknutím na Dokonči a môžete sa pripojiť do databázy.

Ak idete pripájať databázu aj na klientské počítače, nezabudnite sprístupniť databázu do siete. Pre pripojenie databázy na klientské počítače môžete využiť návod tu.

Comments are closed.