Pluginy

24/04/2020

Výpočet ceny prirážkou k manažérskej cene

Ak firma potrebuje stanovovať ceny prirážkou k manažérskej skladovej cene, a táto prirážka sa stále mení a nedá podchytiť cenníkom, potom je vhodné využiť zadávanie percentuálnej prirážky priamo na doklade. […]
24/04/2020

Cenové hladiny v cenníku

Cenové hladiny Program ONIX umožňuje používanie rôznych cenových hladín. Cenové hladiny sa štandardne nastavujú podľa množstva. Do nastavenia cenových hladín sa dostanete v dodávateľských a zákazníckych cenníkoch kliknutím na trojuholník […]
21/04/2020

Predajný cenník – cenotvorba podľa katalógu a cenotvorba pre zákazníkov

Predajný cenník – cenotvorba podľa katalógu V cenotvorbe podľa katalógu si viete v číselníku cenníkov pozrieť akýkoľvek cenník, ktorý bol vytvorený v katalógu cenníkov. Ceny si môžete aj jednoducho prepisovať.   Predajný cenník […]
04/11/2019

Paragón

Paragón je náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu v prípade prerušenia prevádzky ORP. Používa sa napríklad v prípade, ak nastane výpadok elektrickej energie alebo vznikne porucha pokladnice. Pozor!!! Za prerušenie […]