Pluginy

03/01/2023

Stiahnutie tlačovej zostavy

V ONIXe máte možnosť stiahnuť si viaceré tlačové zostavy, ktoré Vám môžu pomôcť pri práci. Kliknete na záložku nastavenia sekcia Pluginy. V druhom kroku si vyberiete, ktorej oblasti sa týka […]
24/04/2020

Výpočet ceny prirážkou k manažérskej cene

Ak firma potrebuje stanovovať ceny prirážkou k manažérskej skladovej cene, a táto prirážka sa stále mení a nedá podchytiť cenníkom, potom je vhodné využiť zadávanie percentuálnej prirážky priamo na doklade. […]
24/04/2020

Cenové hladiny v cenníku

Cenové hladiny Program ONIX umožňuje používanie rôznych cenových hladín. Cenové hladiny sa štandardne nastavujú podľa množstva. Do nastavenia cenových hladín sa dostanete v dodávateľských a zákazníckych cenníkoch kliknutím na trojuholník […]
21/04/2020

Predajný cenník – cenotvorba podľa katalógu a cenotvorba pre zákazníkov

Predajný cenník – cenotvorba podľa katalógu V cenotvorbe podľa katalógu si viete v číselníku cenníkov pozrieť akýkoľvek cenník, ktorý bol vytvorený v katalógu cenníkov. Ceny si môžete aj jednoducho prepisovať.   Predajný cenník […]