Predajný cenník – cenotvorba podľa katalógu a cenotvorba pre zákazníkov

Predajný cenník – obmedzenia a priority predajných cenníkov
21/04/2020
Obchodní partneri a ich ceny na skladovej karte
21/04/2020

Predajný cenník – cenotvorba podľa katalógu a cenotvorba pre zákazníkov

Predajný cenník – cenotvorba podľa katalógu

V cenotvorbe podľa katalógu si viete v číselníku cenníkov pozrieť akýkoľvek cenník, ktorý bol vytvorený v katalógu cenníkov.

Ceny si môžete aj jednoducho prepisovať.

 

Predajný cenník – cenotvorba pre zákazníkov 

V cenotvorbe pre zákazníkov si môžete prezerať a upravovať ceny jednotlivých položiek podľa partnera. V tomto cenníku vidíte, aké ceny platia pre partnera, ktorého si vyberiete v zozname (vľavo).

Priradenie cenníka partnerovi sa štandardne robí zaradením partnera do skupiny, ktorá má nastavený nejaký cenník v katalógu cenníkov.

Tento cenník využijete napríklad, keď vám volá zákazník a chce od vás vedieť, aké ceny pre neho platia na jednotlivé produkty. V tomto cenníku môžete prepisovať ceny, čím sa nastavia ako individuálne ceny, t. j. ceny, na ktorých sa dohodnete s daným partnerom a platia iba pre neho.

 

Cenové hladiny
Program Onix umožňuje používanie rôznych cenových hladín. Cenové hladiny sa štandardne nastavujú podľa množstva.
Do nastavenia cenových hladín sa dostanete v dodávateľských a zákazníckych cenníkoch kliknutím na trojuholník v stĺpci cena.
V tomto rozbaľovacom menu viete zapísať počty množstevných jednotiek a k nim prislúchajúce ceny. Ceny je možné zapísať absolútne (sumou) alebo percentuálne (percentom zľavy).

Tieto ceny sa následne prejavia pri zadávaní položky do dokladu v závislosti od počtu kusov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto nastavenie využijete, keď chcete zadávať množstevné zľavy svojim zákazníkom alebo ak váš dodávateľ poskytuje množstevné zľavy vám.

Comments are closed.