Obchodní partneri a ich ceny na skladovej karte

Predajný cenník – cenotvorba podľa katalógu a cenotvorba pre zákazníkov
21/04/2020
Dodávateľský cenník a dodávateľské ceny na skladových kartách
24/04/2020

Obchodní partneri a ich ceny na skladovej karte

Onix vám umožňuje si ku každej skladovej karte priradiť svojho odberateľa, dodávateľa alebo konkurenta a k nim jednotlivé ceny. Toto nastavenie nájdete v záložke Sklad – Skladová karta – Oprav alebo Pridaj, v záložke Obchodní partneri. 

Na výber máte z 3 typov partnera, a to zákazník, konkurent alebo dodávateľ.

Následne si vyplníte údaje týkajúce sa daného obchodného partnera, napríklad kód alebo názov karty, pod ktorou ju má v evidencii. Pri pridávaní dodávateľa, ktorý ešte nemá vytvorený individuálny cenník, je potrebné ho najskôr zadefinovať. Urobíte to kliknutím na Pridaj.

Zobrazí sa vám okno na vyplnenie dodávateľského cenníka. Toto vytvorenie robíte vždy iba raz pre každého dodávateľa. Vyplníte si kód cenníka, jeho názov a dodávateľ je automaticky doplnený z predchádzajúceho kroku. Môžete si zadefinovať aj to, ako dlho má platiť daný individuálny cenník.

Po uložení cenníka sa vrátite o krok späť, pričom už vám v časti ceny partnera zobrazuje zadefinovaný cenník. Tu si už iba doplníte sumu za danú skladovú kartu.

Cena sa vám pri pridaní karty do nákupného dokladu automaticky doplní – je podfarbená na zeleno.

 

Rovnako si vyplníte aj obchodného partnera – zákazníka. Zmena v nastavení oproti dodávateľovi je taká, že pri zadaní partnera sa automaticky vytvorí individuálny cenník, do ktorého si zapíšete cenu.

Táto cena sa potom prejaví v predajnom doklade tak, že sa podfarbí na modro.

Tieto ceny je možné aj importovať. Podrobný návod nájdete v časti Import skladových kariet z excelu.

Comments are closed.