Dodávateľský cenník a dodávateľské ceny na skladových kartách

Obchodní partneri a ich ceny na skladovej karte
21/04/2020
Dohodnuté ceny – aktualizácia cenníkových cien (predajné aj nákupné)
24/04/2020

Dodávateľský cenník a dodávateľské ceny na skladových kartách

Dodávateľský cenník

Tento typ cenníka slúži na zadefinovanie cien od dodávateľov a ich následne automatické dopĺňanie do nákupných dokladov, vrátane nákupného košíka.
Ceny od dodávateľov sa dajú pridávať niekoľkými spôsobmi. V záložke Ceny kliknite na tlačidlo Dodávateľské ceny.

V dodávateľských cenách si môžete prezerať ceny dodávateľov. Na ľavej strane si zvolíte typ cenníka, ktorý si chcete pozrieť (tu sú všetky cenníky, ktoré boli nadefinované v katalógu dodávateľských cenníkov). V závislosti od cenníka sa prednastaví filter s dodávateľom v hornej časti. Následne si môžete prezerať ceny produktov, ale aj jednotlivé ceny prepisovať.

Ak nemáte definované žiadne ceny na skladovej karte pre daného dodávateľa, je potrebné ich pridať (viac nižšie Ceny na skladových kartách) alebo naimportovať z excelu (Import cenníkov z excelu).

 

Ceny na skladových kartách

V programe ONIX si môžete pridať dodávateľské, odberateľské alebo konkurenčné ceny priamo na skladovej karte.
Môžete tak urobiť v záložke Obchodní partneri na skladovej karte. Cez ikonu Pridaj si vyberiete, akému typu obchodného partnera chcete priradiť ceny, v tomto prípade Dodávateľ.

Následne si vyberiete konkrétneho partnera z číselníka partnerov (podobne ako na obrázku nižšie – partner Kvetinárstvo, s. r. o.).  Na partnera, ktorého chcete pridať na skladovú kartu, už musí existovať v katalógu cenníkov cenník. Teraz je možné určiť cenu pre danú skladovú kartu a vybraného partnera.

 

Ceny takto nastavené na skladovej karte sa následne premietnu v cenníku na daného partnera.

Comments are closed.