Stiahnutie tlačovej zostavy
03/01/2023
Inventúra pomocou Chameleoon WMS
30/05/2023

Novinky vo verzii 23.02.1232

Do zbernej faktúry vyhotovenej z viacerých dodacích listov sa preberá hlavička z posledného dokladu

Pri vytváraní zberného dokladu z viacerých dodacích listov sa do zbernej faktúry prenáša dátum dodania z posledného dodacieho listu.


Hromadná zmena partnera v dokladoch

Do programu sme zapracovali hromadnú funkciu na zmenu partnera nad označenými dokladmi. Použitím tejto funkcie vieme aktualizovať aj ceny položiek. V prípade, že máte v obchodnom cykle nastavené vytvorenie automatického nasledovného dokladu, program hromadne zmení partnera aj na týchto dokladoch. Túto funkciu môžete napríklad využiť v prípade ak sú dodacie listy v priebehu obdobia vystavované na viacero osôb a na konci tohto obdobia príde dodacie listy vyplatiť jedna osoba, napr. majiteľ.

Nová znížená sadzba DPH 5%

Od roku 2023 sa zavádza nová znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane v súvislosti s nájomným bývaním. V programe sme túto sadzbu doplnili pod názvom Znížená 2 a je ju možné zadať priamo na položke dokladu alebo na partnerovi. Zapracovaná je aj v rámci synchronizácie s Omegou.

Hromadné vymazanie skladových uzávierok

V prípade, že potrebujete spätne upraviť skladové pohyby a v programe už máte vytvorené uzávierky skladu, už nie je potrebné vymazávať všetky nasledujúce uzávierky. Stačí sa postaviť na predmetnú uzávierku a vymazať ju. Program automaticky upozorní, že budú vymazané všetky uzávierky skladu od konkrétneho dátumu vrátane zamknutých.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti §69 automatické nastavenie sadzby

Do evidencie došlých faktúr sme zapracovali možnosť automatického nastavenia sadzby DPH pre prenos daňovej povinnosti na položkách. Splnené musia byť tri podmienky: funkcia musí byť zapnutá v obchodnom cykle, partner musí byť tuzemský platiteľ DPH a na skladovej karte v záložke Ďalšie upresnenie musí byť zaškrtnuté políčko Prenos §69. Po pridaní takejto karty do dokladu, v ktorom je partner tuzemský platiteľ DPH sa sadzba DPH prednastaví automaticky na P.

Do zoznamu stĺpcov v zozname dokladov sme pridali stĺpec s názvom Prenos §69, ktorý informuje, že doklad obsahuje položku s prenosom daňovej povinnosti.

Zautomatizovali sme aj zápis došlej faktúry do evidencie účtovných dokladov. Po synchronizácii dokladu z Onixu do Omegy sa automaticky vygenerujú účtovné zápisy o nadobudnutí tovaru a odpočítaní dane.

Odoslané preddavkové faktúry sa synchronizujú do Omegy podľa dátumu a roku vyhotovenia

Pri synchronizácii odoslaných preddavkových faktúr sa kontroluje súlad medzi otvoreným účtovným rokom v Onixe a rokom z dátumu vyhotovenia odoslanej preddavkovej faktúry. O nesúlade vás informuje hláška, že doklad sa nepodarilo do Omegy zapísať.

Filtrovanie a porovnávanie viacerých stĺpcov v Onixe

V programe sme zapracovali možnosť vyvolať tzv. rozšírený filter, ktorý umožňuje zadať viac podmienok pre viacero stĺpcov. Pre zobrazenie filtra je potrebné mať v evidenciách zobrazený stĺpec s názvom dokumentácia a následne použiť lievikový filter prázdny resp. neprázdny.

Po stlačení poľa Upraviť filter je možné zadať podmienky podľa vlastného výberu.

Nové tlačové zostavyStav na sklade zlúčený, Obratová súpiska zlúčená, Upomienka a Zoznam upomienok po partneroch

Užívatelia si majú možnosť v rámci dostupných pluginov stiahnuť:

Nastavenia -> Pluginy -> Tlačové výstupy -> Sklad dve nové tlačové zostavy. Výhodou týchto tlačových zostáv je, že užívateľ sa už nemusí presúvať na poslednú stránku zostáv, aby videl sumár podľa skladov.

V prípade, že evidujete odoslané faktúry po splatnosti, môžete využiť novú tlačovú zostavu Upomienka a zaslať ju rovno partnerovi. K dispozícii máte aj tlačovú zostavu Zoznam upomienok po partneroch.

Nastavenia -> Pluginy -> Tlačové výstupy -> Doklady -> Upomienka, Zoznam upomienok po partneroch (N1)

Stiahnite si novú verziu.

Comments are closed.