Predajný cenník – obmedzenia a priority predajných cenníkov

Predajný cenník – katalóg cenníkov a spôsoby výpočtu cien
21/04/2020
Predajný cenník – cenotvorba podľa katalógu a cenotvorba pre zákazníkov
21/04/2020

Predajný cenník – obmedzenia a priority predajných cenníkov

Obmedzenia cenníka
V katalógu cenníkov, sú pre každý cenník v infopaneli zobrazené všetky jeho obmedzenia. Pri vytváraní alebo oprave cenníka môžete zadať jeho platnosť od kedy do kedy sú ceny aktuálne.
V záložke Ďalšie nastavenia si môžete vybrať sklady, prípadne skupiny skladov, pre ktoré má cenník platiť.
Cenník môžete napríklad obmedziť pre určitú skupinu používateľov alebo len pre niektoré obchodné cykly.

Ak máte v cenníku obmedzenie na sklad a zároveň napríklad skupinu, musí skladová karta patriť aj do daného skladu, aj do danej skupiny, inak cenník nebude správne prepočítavať ceny.

Vďaka možnosti obmedziť cenník len na určité interné rozúčtovanie (záložka Interné rozúčtovanie), viete vybrať stredisko, pre ktoré má platiť individuálny cenník alebo máte dohodnuté špeciálne ceny pre určité zákazky.

Cenník viete priradiť aj skupinám partnerov, čo využijete napríklad vtedy, keď máte partnerov rozčlenených do rôznych skupín a chcete k jednotlivým skupinám priradiť rovnaký spôsob cenotvorby.

Pre využitie cenotvorby podľa skupín partnerov potrebujete mať nastavené:
– na Partnerovi (v záložke Okolie) mať priradenú skupinu, ktorú chcete využiť v cenotvorbe,

– a zároveň na cenníku, ktorý si definujete, mať v záložke Skupiny partnerov zakliknuté, že tento cenník platí pre túto skupinu.

Ďalšou možnosťou ako obmedziť cenník, je jeho nastavenie len pre vybrané skupiny skladových kariet alebo služieb.

Toto nastavenie vám umožňuje inak pristupovať k cenotvorbe pre jednu alebo niekoľko skupín kariet.

 

Priority cenníkov
Pri tvorbe nového cenníka v katalógu cenníkov je dôležité určiť jeho prioritu v záložke Zaradenie cenníka. Toto nastavenie urobíte pomocou šípok (Nižšie/Vyššie) v číselníku cenníkov. Cenník na najnižšej pozícii má najvyššiu prioritu.

Toto zaradenie sa bude prejavovať v dokladoch pri výbere cien položky, kde ako prvá bude ponúkaná najprioritnejšia cena.

 

Ďalšie nastavenia predajných cenníkov nájdete tu.

Comments are closed.