Predajný cenník – katalóg cenníkov a spôsoby výpočtu cien

Aktivácia informačného systému Onix
17/04/2020
Predajný cenník – obmedzenia a priority predajných cenníkov
21/04/2020

Predajný cenník – katalóg cenníkov a spôsoby výpočtu cien

Predajné cenníky v Onixe slúžia na zadefinovanie predajných cien skladových kariet alebo služieb, pričom si ich môžete vytvoriť pre jednotlivých zákazníkov a zvoliť pri tom rôzne spôsoby výpočtov.

Predajný cenník sa skladá z týchto častí:
– katalóg cenníkov,
– spôsob výpočtu,
– cenotvorba podľa katalógu,
– cenotvorba pre zákazníka.

1) Katalóg cenníkov
V časti katalóg cenníkov sa definujú jednotlivé cenníky a nastavuje sa tu napríklad aj ich platnosť.

 

Pridanie nového cenníka
Cenník pridávame v Katalógu cenníkov cez tlačidlo Pridaj. Pri pridávaní cenníka je potrebné vyplniť jeho názov a kód.
Ak ide o cenník vedený v cudzej mene, vyplníme aj menu. Následne vyplníte platnosť cenníka. Tá udáva interval platnosti cenníka. Po uplynutí tohto času sa stáva cenník neplatným a prestáva sa v programe používať. Ak udáte platnosť cenníka ako Nedef., bude platiť neobmedzene.

 

2) Definovanie spôsobu výpočtu v cenníku
Na každom cenníku si viete definovať, akým spôsobom sa v ňom budú vypočítavať ceny.

Tieto spôsoby výpočtu sa definujú v hlavnej záložke Ceny – Spôsob výpočtu. Využiť však môžete aj rýchly vstup do číselníka spôsobov výpočtu cez tri bodky v riadku Predvolený spôsob výpočtu. 

 

Po kliknutí na ikonu Spôsob výpočtu sa vám zobrazia všetky doteraz nadefinované spôsoby výpočtov cien.

Kliknutím na ikonu Pridaj, viete vytvoriť nový spôsob výpočtu. Novému výpočtu zadáte Názov a následne si vyberiete jednu z možností, ako sa bude vypočítavať, a to:

– fixná cena,
– manažérska cena + marža,
– cena z iného cenníka – zľava,
– skladová cena + marža.

 

a) Spôsob výpočtu fixnou cenou
V tomto prípade sa nastavia fixné ceny, ktoré sa ďalej neprepočítavajú. Tento spôsob výpočtu využijete, ak chcete na každej položke zadať cenu nezávisle od výpočtov a iných cenníkov.

b) Spôsob výpočtu manažérska cena plus marža
Cena sa bude vypočítavať z manažérskej ceny, ku ktorej sa bude pripočítavať marža, ktorú si zadáte v percentách. Ak zmeníte veľkosť marže, zmení sa vám aj cena. Tento spôsob výpočtu využijete napríklad pri tvorbe predajného cenníka, v ktorom chcete, aby sa vám zohľadňovala manažérska (nákladová cena) navýšená o nejakú maržu.

c) Spôsob výpočtu – cena z iného cenníka mínus zľava
Cena sa vypočítava z iného cenníka, ktorý si vyberiete zo zoznamu. Tento spôsob výpočtu využijete napríklad vtedy, keď chcete vo veľkoobchodnom cenníku predávať o 10 % lacnejšie, ako v základnom cenníku, prípadne ho viete využiť aj pri tvorbe akciových cenníkov.

d) Spôsob výpočtu skladová cena + marža
Cena sa bude vypočítavať zo skladovej ceny, ktorá bude navýšená o maržu, ktorú si nastavíte. Tento spôsob výpočtu využijete v prípade, že chcete, aby vaša predajná cena flexibilne reagovala na nákupnú cenu.

 

Tu sa dozviete viac o obmedzeniach cenníkov a prioritách cenníkov.

O cenotvorbe podľa katalógu alebo podľa zákazníka sa dozviete tu. 

Comments are closed.