Postup inštalácie novej verzie Onixu
03/04/2020
Konfigurácia ONIXu na klientskom počítači
17/04/2020

Prístupové práva na číselné rady

Vďaka možnosti nastaviť prístup k jednotlivým číselným radám dokážete povoliť používateľom pracovať iba s ich číselnými radmi a zároveň im schováte záznamy z evidencií, ktoré nie sú z ich číselného radu.

Právo nastaviť prístup k jednotlivým číselným radom môžete urobiť na všetkých troch úrovniach prístupu:
1. Všetci používatelia ONIX (NASTAVENIA – Môj program – (Používatelia) Firma),
2. Skupina používateľov ONIX (NASTAVENIA – Môj program – (Používatelia) Skupiny používateľov),
3. Používateľ ONIX (NASTAVENIA – Môj program – (Používatelia) Používatelia).

Právo na číselné rady nastavíte v záložke Práva na číslovanie, ktorá je dostupná na každej úrovni.

 

Aktualizované 17.4.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.