Porovnanie cien v infopaneli pri nákupných dokladoch

Výpočet ceny prirážkou k manažérskej cene
24/04/2020
Partneri – práca s číselníkom
28/04/2020

Porovnanie cien v infopaneli pri nákupných dokladoch

Časť infopanelu „Porovnanie cien“ na nákupných dokladoch slúži na zobrazenie:
– aktuálnej predajnej ceny, aby ste mali predstavu o hrubej marži za danú položku. Má to význam hlavne pri nákupných objednávkach, aby bolo hneď jasné, či aktuálne nákupné ceny zabezpečia dosiahnutie aspoň minimálnej požadovanej hrubej obchodnej marže.
– aktuálnej skladovej ceny, ktorá umožní získať prehľad, či nákupná cena zodpovedá cenám ostatných rovnakých položiek na sklade, či nie je úplne nereálna (napr. sa tým odhalí aj chyba pri vytváraní dokladu),
– poslednej nákupnej ceny od rovnakého dodávateľa umožní porovnanie poslednej a aktuálnej nákupnej ceny, či sú napr. dodržané dohodnuté zľavy a pod.

Tento infopanel nájdete v nákupných dokladoch na položkách dokladu.

Posledný nákup – Posledná nákupná cena od tohto dodávateľa na túto kartu s touto vlastnosťou + percentuálny rozdiel oproti aktuálne zvolenej cene.

Skladová cena tejto karty na vybranom sklade + percentuálny rozdiel oproti aktuálne zvolenej cene.

Predajná cena tejto karty v základnom cenníku. Tieto polia sú prepisovateľné a ak nákupná cena presiahne predajnú cenu, môžete túto predajnú cenu zvýšiť priamo tu, a táto cena sa zapíše aj do základného predajného cenníka na skladovej karte, aj v záložke ceny.

Comments are closed.