Intrastat
25/08/2022
Stiahnutie tlačovej zostavy
03/01/2023

Rezervácie

Modul rezervácií sa štandardne využíva v objednávkach a zabezpečuje, aby sa vám nestalo, že tovar pripravený na vyexpedovanie pre konkrétneho zákazníka predáte inému zákazníkovi.

Funkcia rezervácií sa prejaví na doklade tým, že medzi dátumami pribudne dátum, dokedy sa tovar v objednávke rezervuje na sklade a v zozname položiek uvidíte nové stĺpce, z ktorých viete, koľko z rezervovaných kusov je pripravených na vybavenie.

 

V príklade uvažujeme, že objednávka bola vyhotovená 01.12.2022.  Aktuálne zobrazenie je zo dňa 05.12.2022.

 

 

 

Stĺpec Rezervácie – Pripravené zahŕňa rezervované položky, ktoré sú dostupné na vybranom sklade a sú pripravené na dodanie.

Stĺpec Rezervácie do informuje o dátume platnosti rezervácie.

 

 

Na položke dokladu je možné špecifikovať presné množstvo, ktoré sa rezervuje a taktiež zmeniť dátum, dokedy má byť položka rezervovaná.

 

 

Stĺpce, ktoré Vás informujú o rezerváciách sú dostupné aj v zozname dokladov.

 

Pri správnom nastavení obchodného cyklu program zastaví používateľa pri vydávaní rezervovaného tovaru (alebo pred jeho fakturáciou), upozorní ho, že položka je rezervovaná pre iné zákazky.

 

Rezervované množstvo tovaru je možné vybaviť iba vytvorením prepojeného dokladu alebo uplynutím doby rezervácie.

Prehľad

Prehľad rezervovaného tovaru je dostupný v záložke SKLAD –  Prehľad rezervácií.   Tento prehľad je dostupný z rôznych evidencií programu na záložke Prehľady.

Comments are closed.