Doklady

24/04/2020

Porovnanie cien v infopaneli pri nákupných dokladoch

Časť infopanelu „Porovnanie cien“ na nákupných dokladoch slúži na zobrazenie: – aktuálnej predajnej ceny, aby ste mali predstavu o hrubej marži za danú položku. Má to význam hlavne pri nákupných […]
04/11/2019

Uzávierky v systéme eKasa

V systéme eKasa po prechode na ORP už nemá podnikateľ povinnosť zabezpečovať vyhotovenie dennej, prehľadovej a intervalovej uzávierky. V prípade, ak je jeho ekonomický softvér alebo registračná pokladnica dovoľuje, môže vyhotovovať […]
04/11/2019

Neplatný doklad cez eKasu

Neplatný doklad sa vyhotovuje v nasledujúcich prípadoch: – V skúšobnej prevádzke, v rámci zaškolenia zamestnancov, tzv. tréningový režim. – V rámci vyhotovenia iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a […]
04/11/2019

Vklad a výber cez eKasu

Vklad a výber v systéme eKasa je potrebné vykonať za rovnakých okolností ako doteraz. Ak podnikateľ vloží do ORP hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po […]