Novinky vo verzii 22.08.1211
25/08/2022
Rezervácie
07/12/2022

Intrastat

Intrastat v Onixe

Intrastat je z pohľadu legislatívy systém, ktorý priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov zbiera údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a zároveň je napojený aj na DPH. Onix vám na základe správne vyplnených údajov v skladových dokladoch vygeneruje súbor v xml formáte, ktorý je potrebné odoslať na Finančnú správu. Je to hlásenie v špeciálnom formáte, ktoré sa dostane do systému Intrastat.

Hlásenie Intrastat sa v Onixe generuje zo skladových dokladov – príjemka, výdajka, vrátené od zákazníka, vrátené dodávateľovi. Aby Intrastat v Onixe fungoval správne, je potrebné na každej skladovej karte jednorazovo zadať údaje týkajúce sa Intrastatu, ktoré sa nachádzajú na záložke Detaily. Tieto údaje sa prenesú aj do položky v dokladoch.

Následne, keď je daná skladová karta použitá v skladovom doklade, t. j. príjemke, výdajke, vrátení od zákazníka a vrátení dodávateľovi, je potrebné pre správny výpočet Intrastatu zaškrtnúť políčko „Intrastat“ v záložke Detaily a vyplniť údaje v tabuľke.

Po pridaní položky do dokladu si viete skontrolovať na danej položke v záložke Podrobnosti údaje, ktoré sa preniesli zo skladovej karty.

Správne vyplnenie všetkých skladových dokladov, ktorých týka Intrastat, si viete skontrolovať v Pohyboch na sklade. Môžete si zobraziť stĺpce o Intrastate.

V stĺpci Intrastat si skontrolujte, či majú všetky pohyby zaškrtnuté políčko pre hlásenie Intrastat.

Odkontrolovanie pohybov pre Intrastat je možné v tlačových zostavách, ktoré si stiahnete v Pluginoch. Nájdete ich v záložke Nastavenia – Pluginy (v prípade, ak máte na to používateľské právo).

V časti Tlačové výstupy kliknite na ikonku Sklad a následne sa vám otvorí zoznam tlačových zostáv súvisiace so skladom.

Cez klávesovú skratku CTRL+F si vyhľadajte tlačové zostavy pre Intrastat a následne ich postupne nainštalujte cez ikonu Inštaluj plugin. Onix vás informuje o ich úspešnom nainštalovaní.

Sú to tlačové zostavy:

Intrastat – hlásenie o vývoze tovaru v EÚ (výstup je sumárny bez rozpisu dokladov, z ktorých vychádza)

– Intrastat – hlásenie o vývoze tovaru v EÚ – podrobne (obsahuje aj rozpis dokladov,  z ktorých vychádza)

– Intrastat – hlásenie o dovoze tovaru v EÚ (výstup je sumárny bez rozpisu dokladov, z ktorých vychádza)

– Intrastat – hlásenie o dovoze tovaru v – podrobne (obsahuje aj rozpis dokladov, z ktorých vychádza).

Po úspešnom nainštalovaní nájdete dané tlačové zostavy v záložke Sklad – Pohyby na skladoch – Tlač (aby sa nainštalované tlačové zostavy ponúkali, je potrebné, aby sa užívateľ nanovo prihlásil).

Je potrebné si vybrať obdobie pre Intrastat, za aké idete podávať hlásenie.

V tlačovej zostave Hlásenie o odoslaní tovaru – podrobne sa vám zobrazia všetky pohyby (musí byť na doklade zaškrtnuté políčko
„Intrastat“ ) za dané obdobie.

V prípade, ak sa vám niektorý z riadkov podfarbí, znamená to, že vám v doklade alebo na skladovej karte chýba niektorý dôležitý údaj
(viď na obrázku chýba Kód kombinovanej nomenklatúry). Po doplnení daného údaju podfarbenie zmizne.

V prípade, ak máte všetky pohyby pre hlásenie v poriadku, môžete si vygenerovať v Pohyboch na sklade dokument, ktorý sa posiela na Finančnú správu. Tento dokument vám Onix vygeneruje cez ikonku Export do XML Hlásenie o prijatí tovaru alebo Hlásenie o odoslaní tovaru.

Dokument si následne uložte do počítača a štandardne pošlite na Finančnú správu.

Viac informácii o Intrastate a podávaní hlásenia, nájdete na stránke Finančnej správy SR: https://intrastat.financnasprava.sk/ .

Comments are closed.