Kontrola skladových pohybov – účet 395

Novinky vo verzii 22.03.1151
08/03/2022
Automatická aktualizácia kurzového lístka
25/08/2022

Kontrola skladových pohybov – účet 395

Vytvorili sme pre vás tlačovú zostavu, ktorá odhalí nezrovnalosti na účte 395. Firmy, ktoré používajú doklad prevodka si môžu jednoducho preveriť, kde nesúlad vznikol.

Tlačovú zostavu si stiahnete v Pluginovom obchode – Tlačové výstupy – Sklad pod názvom Kontrola skladových cien na prevodkách. Zobrazí sa v evidencii Pohyby na sklade.

V evidencii Pohyby na sklade zvolíme filter Všetky sklady a časové obdobie, za ktoré ideme prevodky kontrolovať.

Do rýchleho filtra v stĺpci Typ dokladu si napíšeme Prevod.

Keď máme filtre správne nastavené ideme si pozrieť tlačový výstup Kontrola skladových cien na prevodkách cez tlačidlo Tlač.

V prípade, že pohyby na skladoch sú správne tlačový výstup nám v stĺpci rozdiel bude zobrazovať 0.

Ak sa vám v stĺpci rozdiel zobrazia sumy je potrebné si na základe tejto tlačovej zostavy vyhľadať konkrétnu prevodku, na ktorej rozdiel vznikol a následne ju preuložiť.

Je pravdepodobné, že vám program neumožní doklad preuložiť, z dôvodu uzávierky skladu, a preto je nutné ich zrušiť pre všetky sklady v mesiaci, v ktorom rozdiel vznikol.

Comments are closed.