Došlé preddavkové faktúry v ONIXE

Novinky vo verzii 21.11.1133
24/11/2021
Import individuálneho cenníka z Excelu
24/01/2022

Došlé preddavkové faktúry v ONIXE

Tuzemské preddavky v ONIXE

1. Odpočet preddavku priamo na vyúčtovacej faktúre, bez daňového dokladu k prijatej platbe

Došlú preddavkovú faktúru zaevidujete v Omege a spárujete s úhradou. Ak ste obdržali priamo vyúčtovaciu došlú faktúru, zaevidujete ju v Onixe. Následne v Omege treba urobiť zápočet došlej preddavkovej faktúry a vyúčtovacej došlej faktúry interným dokladom.

Vyúčtovaciu faktúru v internom doklade uhradíme preddavkom tak, že na účtovnom zápise s účtom 321 uvedieme v bunke Uhradiť doklad interné číslo vyúčtovacej faktúry.

Na riadku s účtom 314 000 treba uviesť v bunke Odpočítať z dokladu interné číslo uhradenej preddavkovej faktúry. V účtovníctve sa tak saldokontne vysporiada účet prijatého preddavku 314 000.

TIP: Pre správne saldokontné párovanie a prehľad v preddavkoch odporúčame používať dve analytiky účtu 314, napríklad 314 000 pre nevyfaktúrované preddavky a 314 001 pre vyfakturované preddavky.

2. Ak dodávateľ zašle medzi preddavkovou faktúrou a vyúčtovacou faktúrou ešte daňový doklad k prijatej platbe

V OMEGE si zaevidujete došlú preddavkovú faktúru a vykonáte jej úhradu. Po doručení došlej faktúry k prijatej platbe od dodávateľa odporúčame postupovať nasledovne:
Daňový doklad k prijatej platbe si zaevidujete v ONIXE pridaním služby „Došlý preddavok“ so správnou sumou a sadzbou DPH. Pre účtovanie tejto služby použijete analytiku účtu 314 001 pre vyfakturované preddavky.

Ak takúto službu ešte nemáte vytvorenú, založíte ju v záložke Sklad – Služby – Pridaj.

 

Došlú faktúru synchronizáciou odošlete do OMEGY. Následne si v OMEGE vytvoríte interný doklad a podľa bodu 1) započítate došlú preddavkovú faktúru s došlou faktúrou k prijatej platbe.

Došlú vyúčtovaciu faktúru za tovar alebo službu zaevidujete do evidencie Došlých faktúr v ONIXE. Ako poslednú položku pridáte službu s názvom „Došlý preddavok“ a to mínusovým množstvom a so sumou, ktorú potrebujete odpočítať z daňového dokladu k prijatej platbe.

Po synchronizácii ONIXU s OMEGOU sa Vám do Došlej faktúry prenesie nasledovné zaúčtovanie.

Na riadku s odpočtom vyfakturovaného preddavku je potrebné do bunky Odpočítať z dokladu doplniť interné číslo daňového dokladu k prijatej platbe. Týmto zaručíte saldokontné vysporiadanie účtu 314 001.

 

Comments are closed.