Alexandra Turčanová

13/05/2022

Kontrola skladových pohybov – účet 395

Vytvorili sme pre vás tlačovú zostavu, ktorá odhalí nezrovnalosti na účte 395. Firmy, ktoré používajú doklad prevodka si môžu jednoducho preveriť, kde nesúlad vznikol. Tlačovú zostavu si stiahnete v Pluginovom […]
08/03/2022

Novinky vo verzii 22.03.1151

Overenie IBAN účtov podnikateľa V dokladoch odoslaná objednávka, došlá faktúra a odoslaný dobropis máte možnosť zapnúť si v infopaneli Overenie IBAN partnera. Táto funkčnosť overuje IBAN partnera použitého na doklade […]
24/01/2022

Import individuálneho cenníka z Excelu

Import individuálnych cien Tlačovú zostavu si stiahnete v záložke Nastavenia – Pluginy – Tlačové výstupy – Cenníky – Import individuálnych cien – Inštaluj plugin. Po nainštalovaní tlačovej zostavy sa opätovne […]
12/01/2022

Došlé preddavkové faktúry v ONIXE

Tuzemské preddavky v ONIXE 1. Odpočet preddavku priamo na vyúčtovacej faktúre, bez daňového dokladu k prijatej platbe Došlú preddavkovú faktúru zaevidujete v Omege a spárujete s úhradou. Ak ste obdržali […]