Alexandra Turčanová

29/11/2023

Infosprávy

Milí zákazníci, do novej verzie programu ONIX č. 23. 11. 1289 sme pre vás zapracovali novinku s názvom infosprávy. Radi vám ich v nasledujúcom článku bližšie predstavíme. Užívatelia OMEGY už […]
03/01/2023

Stiahnutie tlačovej zostavy

V ONIXe máte možnosť stiahnuť si viaceré tlačové zostavy, ktoré Vám môžu pomôcť pri práci. Kliknete na záložku nastavenia sekcia Pluginy. V druhom kroku si vyberiete, ktorej oblasti sa týka […]
13/05/2022

Kontrola skladových pohybov – účet 395

Vytvorili sme pre vás tlačovú zostavu, ktorá odhalí nezrovnalosti na účte 395. Firmy, ktoré používajú doklad prevodka si môžu jednoducho preveriť, kde nesúlad vznikol. Tlačovú zostavu si stiahnete v Pluginovom […]
08/03/2022

Novinky vo verzii 22.03.1151

Overenie IBAN účtov podnikateľa V dokladoch odoslaná objednávka, došlá faktúra a odoslaný dobropis máte možnosť zapnúť si v infopaneli Overenie IBAN partnera. Táto funkčnosť overuje IBAN partnera použitého na doklade […]