Ukončenie podpory verzií Windows
05/01/2024
Aktualizácia programu ONIX
25/07/2024

Novinky vo verzii 24.07.1324

Import fixných cien do dodávateľských cenníkov z Excelu

Zapracovali sme import fixných cien do dodávateľských cenníkov z Excelu, ktorý nájdeme priamo v záložke

Ceny – Dodávateľské ceny v časti Import cien.

Po odkliknutí sa nám zobrazí potvrdzujúca hláška:

Po odsúhlasení bude naimportovaný nami zvolený cenník.  

V emailových notifikáciách sme umožnili odosielanie prílohy aj v inom formáte ako v PDF

V zozname SMS/Email notifikácií je potrebné vstúpiť do Nastavenia notifikácie a v časti Prílohy vybrať konkrétny formát z ponuky, ktorá sa nám zobrazí po rozbalení pevného zoznamu príloh. Na základe zvolenej prípony sa príslušná tlačová zostava pripojí do emailu.

Pri práci s prehľadmi v evidencii Sklad je možné využívať nové stĺpce

Do prehľadu Stav na skladochObratová súpiska sme pridali stĺpec Skupiny, aby bolo možné filtrovať skladové karty podľa zaradenia do skupín.

Do prehľadu Pohyby na skladoch sme doplnili stĺpce o vlastnostiach skladových kariet. Na základe nich sa uľahčí práca so skladovými kartami pri vyhľadávaní, prípadne inej kontrole, čím budeme vedieť identifikovať o akú vlastnosť ide.

Do prehľadu Prehľad rezervácií sme pridali stĺpec Externé číslo, aby bolo možné vyhľadať, z ktorých objednávok je karta zarezervovaná na základe externého čísla dokladu.

Do Inventúry sme doplnili nové stĺpce Skupiny karty a Kódy karty, ktoré uľahčia proces inventarizácie skladových zásob, vďaka lepšiemu filtrovaniu v inventúre na základe EAN kódu karty a možnosti vykonávania inventúry po sortimentoch.

Hromadné pridanie príloh do skladových kariet

Pre hromadné pridávanie prílohy ku skladovým kartám je potrebné si dané skladové karty označiť buď jednotlivo alebo hromadne cez hromadné funkcie. Po označení týchto skladových kariet v záložke Hromadné funkcie si zvolíme funkciu Pridaj dokumentáciu.

Po odkliknutí sa zobrazí hláška na potvrdenie pridania príloh.

Po potvrdení sa nám pridajú prílohy na označené skladové karty.

Nový export pripravený na vzorovú štruktúru importu

Do programu sme zapracovali export údajov – do súboru (pre import), podľa vzorovej štruktúry bez nutnej úpravy. V prípade, že máme vytvorené skladové karty, prípadne doklady, vieme ich vyexportovať priamo do danej štruktúry a použiť ich pre spätný import.

Po vyexportovaní do excelu sa nám stĺpce zobrazia v šedej a červenej farbe. Údaje v šedých stĺpcoch vieme v prípade potreby zmeniť a opätovne naimportovať. Červené stĺpce sú len informatívne.

Export údajov – Do súboru (pre import) je hromadná funkcia, preto odporúčame pred importom súboru skontrolovať jeho údaje, aby nedošlo k neželaným zmenám na veľkom množstve kariet alebo dokladov.

Editovateľný stĺpec Množstvo

Do programu sme zapracovali možnosť editovať stĺpec Množstvo bez toho, aby sme vchádzali do konkrétnej položky dokladu. V prípade, že máme v obchodnom cykle zapnuté nastavenie Editácia stĺpcov položiek v doklade, množstvo je editovateľné priamo po vstúpení do dokladu. Pre úpravu obchodného cyklu nás kontaktujte na hotline.

Nastavenie vratných obalov na skladovej karte

Na skladovej karte pribudlo nové zaškrtávacie políčko Vratný obal. Možnosť označiť Vratný obal sa zobrazí iba vtedy, ak je zakliknuté políčko Obal. Po zaškrtnutí sa automaticky nastaví sadzba DPH na Neobsahuje. V číselníku skladových kariet je stĺpec Obal a Vratný obal štandardne vypnutý.

Stiahnite si novú verziu.

Comments are closed.