Hromadné zamykanie/odomykanie zákazky

3.80.8001
17/12/2018
Automatické stavy dokladov
29/01/2019

Hromadné zamykanie/odomykanie zákazky

Zamykanie/odomykanie zákazky v Onixe

Hromadné zamykanie/odomykanie zákaziek v Onixe slúži na rýchle zamknutie/odomknutie všetkých dokladov patriacich do danej zákazky.

Doklady v zákazke je možné hromadne zamknúť a odomknúť 3 spôsobmi:

– v záložke Okolie – Zákazky,

– v evidencii daného dokladu – Pokročilé funkcie,

– v evidencii daného dokladu – Hromadné funkcie. 

Zamykanie cez záložku Okolie

Prvou možnosťou hromadného uzamknutia dokladov zákazky je v záložke Okolie – Zákazky.

Označíte zákazky, ktoré chcete hromadne zamknúť alebo odomknúť a kliknete v záložke Hromadné funkcie na ikonku Zamykanie zákaziek. Vybrať si môžete z 2 možností, t. j. Zamkni doklady označených zákaziek alebo Odomkni doklady označených zákaziek. Všetky doklady patriace do danej zákazky, na ktoré máte prístupové práva, sa zamknú alebo odomknú.

Program sa vás ešte opýta, či chcete zamknúť x daných dokladov, ktoré patria do danej zákazky.

V prípade, ak nemáte dostatočné práva na všetky doklady, ktoré patria do danej zákazky, prípadne niektorý z dokladov je otvorený iným používateľom, program vás na to upozorní hláškou.

Po uzamknutí/odomknutí dokladov zákazky sa automaticky zmení stav dokladu z odomknuté na zamknuté a naopak. Zároveň sa zmení aj možnosť Oprav doklad na Ukáž a naopak.

Zamykanie/odomykanie cez pokročilé funkcie

Na zamknutie/odomknutie dokladov zákazky môžete využiť aj možnosť pokročilých funkcií v každej evidencii dokladov. Táto funkcia zamkne/odomkne doklady tej zákazky, na ktorej práve stojíte myškou (je tmavšie podfarbená). Program vás upozorní hláškou na počet označených dokladov a s nimi spojených zákaziek a zároveň sa spýta, či chcete zamknúť všetkých x dokladov, ktoré patria do daných zákaziek. V prípade, ak nemáte dostatočné práva na niektorý z dokladov, alebo má doklad otvorený niektorý z používateľov, tak Onix vypíše informáciu o tomto stave.

Zamykanie/odomykanie cez hromadné funkcie

Ak by ste potrebovali zamknúť/odomknúť niekoľko zákaziek naraz, stačí si doklady označiť a cez záložku Hromadné funkcie sa dostanete k ikonke Zamykanie zákaziek – Zamkni/Odomkni doklady označených zákaziek. Program vás upozorní, koľko dokladov bude uzamknutých/odomknutých. V prípade, ak nemáte dostatočné práva na niektorý z dokladov, tak vás takisto program upozorní hláškou.

 

Comments are closed.