Predaj cez offline registračnú pokladnicu (ECR)

Predaj cez online registračnú pokladnicu (ECR)
12/11/2018
Prenos daňovej povinnosti podľa § 69
14/11/2018

Predaj cez offline registračnú pokladnicu (ECR)

Nastavenie pokladnice

Pred používaním pokladnice v ONIXE je potrebné nastaviť si danú ECR. V záložke Nastavenia – Môj program – Registračné pokladnice pridáme cez ikonu Pridaj novú pokladňu.

 

Pri každodennej práci sa pokladnica používa oddelene od počítača, pričom v pokladnici sa ukladajú jednotlivé predaje. Potom podľa potreby (cca. raz za mesiac) je potrebné tieto predaje stiahnuť do PC (je potrebné fyzické prepojenie ECR a PC kábla) a vytvoriť z nich výdajky, pripadne, ak bolo niečo vrátené, tak príjemky.

Prenos skladových kariet do pokladnice

V skladových kartách v záložke Hromadné funkcie je k dispozícii funkcia na prenos označených kariet do pokladnice.

Pred odoslaním kariet do pokladnice bude nutné vybrať konkrétnu pokladnicu a sklad (kvôli tomu, že do pokladnice sa odosiela aj stav zásob).

 Prenos predajov z pokladnice do ONIXu

Prenos predajov z pokladníc sa bude robiť prostredníctvom importu položiek do typu dokladu Predaje z ECR určeného na tento účel (v doklade v záložke Hromadné funkcie – Import z ECR). V ňom sa zhromaždia predaje všetkých položiek. Predaje budú mať kladné množstvo a vrátenia záporné.

Po uložení dokladu sa automaticky vytvorí výdajka pre predaje a príjemka pre vrátenia. Z pokladnice sa údaje vymažú.

Comments are closed.