Automatické stavy dokladov
29/01/2019
3.80.8040
09/07/2019

Interné rozúčtovanie SZČP

Interné rozúčtovanie je možné využívať v prípade rozúčtovania nákladov a výnosov. Na základe tohto rozúčtovania môžete vyhodnocovať, ktoré stredisko, zákazka a činnosť sú najviac nákladové, prípadne ktoré najmenej výnosové.

Popis funkcie

Číselníky interného rozúčtovania sa nachádzajú v hlavnej záložke Nastavenia – Môj program – Interné rozúčtovanie – Nastavenie.

V programe ONIX môžete sledovať interné rozúčtovanie na 6 úrovniach. Až následne sa môžete rozhodnúť, ktoré z nich budete prenášať do zaúčtovania Omegy.

V záložke Nastavenia si vytvoríte jednotlivé úrovne interného rozúčtovania, štandardne Stredisko, Zákazka, Činnosť, Pracovník. Pomocou ikony Pridaj si zadefinujete svoje strediská.

Stredisko je neaktívne – stredisko nebude program ponúkať pri vytváraní nových dokladov.

V programe ONIX je možné prepojiť interné rozúčtovanie s číselníkom zákaziek.

Po prepojení číselníka Zákaziek s Interným rozúčtovaním, program automaticky prekopíruje Číslo zákazky, Názov partnera a Predmet z vytvoreného dokladu do Interného rozúčtovania.

Nastavenie prenášania IR z Omegy do Onixu

V rámci nastavenia synchronizácie programu ONIX s Omegou je možné prednastaviť prenášanie interného rozúčtovania. Nastavenie urobíte cez Nastavenia – Môj program – Prepojenie s Omegou.

Comments are closed.