Prepočet dát zlyhal

3.80.8040
09/07/2019
Import partnerov z Excelu
05/09/2019

Prepočet dát zlyhal

Ak vám neprebehol prepočet analýz je to spôsobené pravdepodobne so zlyhaním zálohovania databázy pri prepočte.

Problém odstránite nasledovne:

 1. Prejdite do priečinka, kde máte uložený databázový súbor programu ONIX na vašom serveri.
  Cestu nájdete počas prihlasovania sa do databázy ONIXU:


 2. Ak nájdete v priečinku súbor s príponou *.fbk, tak je to pravdepodobne dôvod zlyhania prepočtu.
 3. Tento súbor bude potrebné vymazať. Pred vymazaním je ale potrebné reštartovať službu Firebird Server – KROS_20455.
   


  POZOR! Počas reštartu služby nemôže nikto pracovať v programe, lebo dôjde k odpojeniu užívateľov od servera a môže sa to prejaviť chybovým hlásením v programe. 4. Po reštarte služby vymažte súbor s príponou *.fbk, ktorý sme našli v bode 3.
 5. Po reštarte spustite opakovane prepočet analýz.

Comments are closed.