Vklad a výber cez eKasu

Paragón
04/11/2019
Neplatný doklad cez eKasu
04/11/2019

Vklad a výber cez eKasu

Vklad a výber v systéme eKasa je potrebné vykonať za rovnakých okolností ako doteraz. Ak podnikateľ vloží do ORP hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať do ORP, pričom vyhotoví doklad VKLAD. V tomto prípade je doklad označený slovom „VKLAD“.

Zároveň, ak podnikateľ vyberie hotovosť z pokladne, zaeviduje jej výber bez zbytočného odkladu do ORP, pričom vyhotoví doklad VÝBER.

Doklad bude označený slovom „VÝBER“.

Tieto pohyby nie je podnikateľ povinný tlačiť ani archivovať.

Comments are closed.