Faktúra k zálohe

Predfaktúra
26/07/2016
Vyúčtovacia faktúra
28/07/2016

Faktúra k zálohe je špeciálny daňový doklad, ktorý je potrebné vystaviť v prípade, že vám zákazník poslal úhradu preddavku na základe predfaktúry a tovar mu bude dodaný v inom mesiaci, ako je mesiac, kedy ste prijali platbu.
Zo zákona je totiž povinnosť odviesť DPH už na základe prijatej platby, aj keď reálne dôjde k dodaniu tovaru až neskôr. Keďže predfaktúra, na základe ktorej vám zákazník poslal úhradu, je nedaňový doklad, musíte mu vystaviť riadnu faktúru k prijatej platbe, tzv. faktúru k zálohe.

faktura_k_zalohe

Postup vytvorenia faktúry k zálohe:
Faktúru k zálohe vytvárate až po prijatí a zaevidovaní úhrady na predfaktúre. Dovtedy totiž nie je dôvod vystavovať faktúru k zálohe, kedže vám nevzniká daňová povinnosť. V programe ONIX je nevyhnutné najprv zaevidovať predfaktúru a tú uhradiť. V prípade, že vám zákazník poslal peniaze bez predfaktúry, odporúčame ju aj napriek tomu dodatočne vytvoriť a úhradu napárovať na túto predfaktúru.

Ako vystaviť faktúru k prijatej platbe (Faktúra k zálohe):
1. Faktúru k zálohe je nutné vytvárať z predfaktúry ako prepojený doklad.

2016-07-27_14h23_42

2. Program vygeneruje Faktúru k zálohe, ktorá bude obsahovať položku „Prijatá platba zo dňa„.

2016-07-27_14h29_59

3. Faktúru stačí už iba uložiť cez OK, vytlačiť a odoslať zákazníkovi. Zákazník takúto faktúru už neuhrádza, keďže už bola uhradená. Na tlačovom výstupe nájdete riadok K úhrade = 0 EUR.faktura_k_zalohe-1

Ako postupovať po dodaní tovaru?
Po dodaní tovaru alebo služby zákazníkovi je potrebné vystaviť riadnu faktúru, ktorá bude daňovým dokladom a bude obsahovať dodaný tovar, alebo služby.

Aktualizované 8.4.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.