Všeobecné ovládanie systému – Hlavné menu, Vyhľadávanie a filtrovanie

Prispôsobenie zoznamových formulárov
09/05/2017
2.01.6363
27/06/2017

Všeobecné ovládanie systému – Hlavné menu, Vyhľadávanie a filtrovanie

Hlavné menu

Väčšina ovládacích prvkov a vstupov do evidencií programu je dostupná z horného menu, ktoré sa zobrazí po prihlásení do systému. Najdôležitejšie sú záložky PREDAJNÁKUP, kde sú dostupné všetky evidencie dokladov.

Vstup do evidencie je možný dvoma spôsobmi:

1.) kliknutím priamo na ikonu dokladu, kedy sa zobrazia všetky doklady v danej evidencii, alebo

2.) kliknutím na šípku pod názvom evidencie, kedy sa vysunie zoznam s možnosťou Pridaj nový záznam, alebo Vyhľadaj, ktorý zobrazí všetky doklady v danej evidencii.

 

Vyhľadávanie a filtrovanie záznamov

Všetky zoznamové evidencie v programe sú charakteristické jednotným ovládacím rozhraním.

1.) Pridávanie, editácia, vymazávanie záznamov do/zo zvolenej evidencie

 

2.) Zoznam uložených záznamov

3.) Infopanel s podrobnejšími informáciami

4.) Fulltextové vyhľadávanie

5.) Filtrovanie zoznamu

 

Fulltextové vyhľadávanie

Vyhľadávanie v evidencii je možné viacerými spôsobmi. Najjednoduchší spôsob je použitie fulltextového Hľadaj, ktorý nájdete hneď pod hlavným menu programu. Po zadaní akéhokoľvek textu, alebo čísla sa zoznam odfiltruje na zadané hodnoty a tie sa v zozname farebne zvýraznia.

Vyhľadávanie nad konkrétnym stĺpcom – Rýchly filter

Ďalší spôsob vyhľadávania je použite rýchleho filtra na zozname. Tento filter je nutné zapnúť (klik pravým tlačidlom na zoznam a zapnutie voľby Rýchly filter).

Rozdiel oproti fulltextovému vyhľadávaniu je v tom, že rýchly filter umožňuje hľadať iba vo zvolenom stĺpci zoznamu.

Filtrovanie cez štandardné filtre

Filtrovanie zoznamov je možné aj prostredníctvom preddefinovaných filtrov.

Preddefinovaný filter je nutné zapnúť si z hlavného menu. Po jeho zapnutí sa filter automaticky aktivuje a zobrazí pod hlavným menu.  V tomto filtri si vieme zvoliť zo zoznamu dostupných hodnôt uložených v číselníku.

Comments are closed.