Lucia Ducková

11/05/2017

Všeobecné ovládanie systému – Hlavné menu, Vyhľadávanie a filtrovanie

Hlavné menu Väčšina ovládacích prvkov a vstupov do evidencií programu je dostupná z horného menu, ktoré sa zobrazí po prihlásení do systému. Najdôležitejšie sú záložky PREDAJ a NÁKUP, kde sú dostupné všetky evidencie […]
05/05/2017

Vytvorenie Pripomienky

Pripomienky sa vytvárajú v menu Nastavenie – Môj program – Pripomienky. Pripomienky môžete vytvárať pomocou tlačidla Pridaj. V prípade, že vytvárate viac podobných pripomienok odporúčame použiť tlačidlo Kópia. Vytvorené pripomienky je […]
05/05/2017

Vytvorenie Úlohy z dokladu

Z každého dokladu je možné vytvoriť úlohu. V úlohe si zadefinujete: čo sa má spraviť, kto ju má splniť (osoba/skupina osôb), termín splnenia, kedy ju program má zodpovednej osobe začať pripomínať. Všetky […]
05/05/2017

Kurzový lístok

Do nastavení kurzového lístka sa dostanete cez horné menu programu Nastavenia – Môj program -Kurzový lístok. Kurzový lístok si pridáte cez tlačidlo Pridaj z horného menu programu. Následne zadáte platnosť lístka, […]