Vytvorenie Pripomienky

Vytvorenie Úlohy z dokladu
05/05/2017
Ekonomika – prepojenie s Omegou
05/05/2017

Vytvorenie Pripomienky

Pripomienky sa vytvárajú v menu Nastavenie – Môj program – Pripomienky.

Pripomienky môžete vytvárať pomocou tlačidla Pridaj. V prípade, že vytvárate viac podobných pripomienok odporúčame použiť tlačidlo Kópia. Vytvorené pripomienky je možné Upravovať, alebo Vymazať.

PRÍKLAD:

Vytvorenie pripomienky na neuhradenú faktúru 2 dni pred dátumom splatnosti.

 

Cez tlačidlo Pridaj, si pridáme novú pripomienku. Vyplníme názov – Faktúry na úhradu. V type pripomienky si určíme, o aký typ pripomienky ide. Na výber máme Stav dokladu, Položky v nákupnom košíkuÚlohy po termíne.

 

V našom prípade vyberáme Stav dokladu. Následne je potrebné nadefinovať konkrétne Stavy na doklad, na ktorom vytvárame pripomienku. Urobíme tak v hornom menu akejkoľvek evidencie. V našom prípade je to doklad Faktúra. Pôjdeme cez menu Nákup – Faktúra. Cez ikonu vlajky a tri bodky sa dostaneme do číselníka týchto Stavov. Cez tlačidlo Pridaj si ich postupne doplníme.

 

Po vytvorení stavov na doklade sa môžeme vrátiť k nastaveniu pripomienky: Nastavenie – Môj program – Pripomienky.

Pripomienke sme už nastavili Názov, Typ pripomienky.

Ostáva ešte Priradenie určitej osobe (užívateľovi), skupine užívateľov, alebo všetkým. Ak vyberieme možnosť „Všetci“, neuhradené faktúry sa budú pripomínať všetkým užívateľom.

Do poľa Pripomínať o nastavíme počet dní, po ktorých sa má pripomienka objaviť, prípadne počet dní, pred ktorými sa má pripomienka zobraziť. V našom prípade sme nastavovali dva dni pred dátumom splatnosti, čiže –2 dni. Ak by sme nastavovali pripomienku dva dni po dátume splatnosti, nastavíme 2 dni (bez znamienka -).

V poli Od dátumu si vyberieme v závislosti od akého dátumu chceme pripomienkovať. V našom príklade sme zvolili pripomienkovanie Od dátumu splatnosti.

V poli Doklad si zvolíte doklad, na ktorý bude pripomienka naviazaná. V našom prípade je to Faktúra.

V poli V stave si vyberiete, pre aký stav sa má pripomienka zobrazovať. My sme si vytvorili pripomienku pre stav (Nie je), čiže ak faktúre nebol priradený žiadny stav a je dva dni pred dátumom splatnosti, program nás upozorní pripomienkou v pravom dolnom okne monitora.

Po kliknutí na pripomienku sa zobrazia všetky pripomienkované Faktúry – zoznam faktúr vyfiltrovaný podľa príslušných kritérií.

 

 

Comments are closed.