Ekonomika – prepojenie s Omegou

Vytvorenie Pripomienky
05/05/2017
Prispôsobenie zoznamových formulárov
09/05/2017

Ekonomika – prepojenie s Omegou

V programe ONIX sa budú evidovať nasledovné dokumenty a činnosti:

 • odoslané faktúry,
 • odoslané dobropisy,
 • došlé faktúry,
 • došlé dobropisy,
 • preddavkové faktúry,
 • uzávierky skladu.

Všetky  vyššie uvedené doklady budú predmetom exportu do Omegy vo forme účtovných zápisov. Spolu s dokladmi pôjde do Omegy aj Partner použitý na dokladoch. Evidencia dokladov fakturácie s položkami, ani evidencia skladových pohybov a kariet nebude už predmetom programu Omega.

Z Omegy do programu ONIX sa dostanú tieto informácie:

 • Uhradenosť dokladov.
 • Účtovné zápisy ku každému dokladu (pre možnosť tlače predkontačného lístka).
 • Každý doklad, ktorý sa z programu ONIX dostane do Omegy, je možné odlíšiť špeciálnym znakom.
 • Každý doklad, ktorý sa odošle na zaúčtovanie do Omegy sa uzamkne, aby v ňom nemohli byť robené ďalšie zmeny. Do Omegy sa dostanú iba odomknuté doklady. V prípade, že vznikne potreba zmeny, napr. faktúry, bude nutné ju v programe ONIX odomknúť. Tak bude zabezpečené, že akékoľvek zmeny sa opäť prenesú do Omegy. Právo odomykať doklady je nastaviteľné na konkrétne osoby.

Prenos informácii z programu ONIX do Omegy a späť sa bude vykonávať spustením funkcie s názvom „Synchronizácia s Omegou“ v programe ONIX.

Program Omega bude naďalej riešiť:

 1. kompletné účtovníctvo (EUD, úhrady faktúr, import bankových výpisov, prehľad pohľadávok/záväzkov, jazdy, cestovné príkazy, uzávierky DPH, účtovná závierka, odpisy)
 2. výkazy (všetky výkazy ohľadom DPH, daňové priznanie PO, poznámky k účtovnej závierky, výkaz Cash Flow)

Comments are closed.