Daniela Šimčisková

09/05/2017

Prispôsobenie zoznamových formulárov

Program umožňuje prispôsobiť vzhľad každého zoznamového formulára podľa vašich preferencií. Zmena poradia stĺpcov Vo všetkých tabuľkách je možné meniť poradie, v akom sa zobrazujú jednotlivé stĺpce. Ak potrebujete jednotlivé stĺpce v rámci […]
05/05/2017

Ekonomika – prepojenie s Omegou

V programe ONIX sa budú evidovať nasledovné dokumenty a činnosti: odoslané faktúry, odoslané dobropisy, došlé faktúry, došlé dobropisy, preddavkové faktúry, uzávierky skladu. Všetky  vyššie uvedené doklady budú predmetom exportu do Omegy vo […]
05/05/2017

Spracovanie nákupného košíka

Tovar odoslaný do nákupného košíka je potrebné ďalej spracovať. Osoba zodpovedná za nákup materiálu spracuje košík a vytvorí odoslané objednávky.  Proces objednania sa v programe ONIX robí cez Nákup – Spracovanie košíka. […]
05/05/2017

Vytvorenie nákupných požiadaviek

Nákup položiek môžete vykonať 2 spôsobmi: V prípade, že ide o malý počet položiek, služby, alebo položky od jedného dodávateľa, vytvoríte prepojený doklad odoslaná objednávka priamo z označených položiek. V doklade si označíte dané […]