Prispôsobenie zoznamových formulárov

Ekonomika – prepojenie s Omegou
05/05/2017
Všeobecné ovládanie systému – Hlavné menu, Vyhľadávanie a filtrovanie
11/05/2017

Prispôsobenie zoznamových formulárov

Program umožňuje prispôsobiť vzhľad každého zoznamového formulára podľa vašich preferencií.

Zmena poradia stĺpcov

Vo všetkých tabuľkách je možné meniť poradie, v akom sa zobrazujú jednotlivé stĺpce. Ak potrebujete jednotlivé stĺpce v rámci skupiny presúvať na inú pozíciu, stačí vybraný stĺpec uchytiť myšou so zakliknutým ľavým tlačidlom a presunúť na požadované miesto, pokým sa Vám nezobrazia dve šípky.

Rovnako je možné meniť pozíciu aj celých skupín.

Pridanie/odstránenie stĺpcov

Okrem zmeny poradia stĺpcov, je možné stĺpce pridávať alebo odstrániť. K výberu stĺpcov sa dostanete pravým klikom myši na tabuľku a výberom voľby Výber stĺpcov. Týmto spôsobom sa Vám budú zobrazovať iba vami požadované stĺpce.

Pokiaľ potrebujete niektoré stĺpce z tabuľky odstrániť, chyťte ich myšou stlačeným ľavým tlačidlom a pretiahnite dohora mimo poľa tabuľky.

Comments are closed.