Daniela Šimčisková

05/05/2017

Vytvorenie prepojeného dokladu

Pre využitie funkčnosti prepojených dokladov a signalizácie na položkách dokladu je nutné, aby ste vytvárali doklady a ich položky prepojením na iné doklady. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete pridať položky do dokladu, […]
04/05/2017

Zoznam skladových kariet a prehľady

Evidencia skladových kariet sa nachádza v programe ONIX na záložke Sklad: V zozname skladových kariet je možné kartu pridať, vytvoriť kartu, ktorá má veľa podobných znakov ako existujúca karta kópiou, je tu […]
04/05/2017

Synchronizácia s Omegou

Pre synchronizáciu dokladov vytvorených v programe ONIX s Omegou slúži tlačidlo Akcie v časti Nastavenia. Stlačením tlačidla „Synchronizovať s Omegou“ prebehne export dokladov a uzávierok skladu z programu ONIX do EUD Omegy a následný import zaúčtovania […]
04/05/2017

Uzávierky skladu

Zaúčtovanie skladu sa robí prostredníctvom uzávierky, ktorá zabezpečí uzamknutie všetkých príjmov a výdajov v uzavieranom sklade a vygeneruje sa uzávierka skladu. Príjemky a výdajky uzatvorené uzávierkou program nedovolí opravovať, vymazávať a neumožní ani pridávať nové […]