Synchronizácia s Omegou

Uzávierky skladu
04/05/2017
Zoznam skladových kariet a prehľady
04/05/2017

Synchronizácia s Omegou

Pre synchronizáciu dokladov vytvorených v programe ONIX s Omegou slúži tlačidlo Akcie v časti Nastavenia.

Stlačením tlačidla „Synchronizovať s Omegou“ prebehne export dokladov a uzávierok skladu z programu ONIX do EUD Omegy a následný import zaúčtovania a úhrad z Omegy do ONIXu.

Priebeh synchronizácie

Počas synchronizácie je v programe zobrazené okno priebehu akcie. Okno priebeh akcie má informatívny charakter.

Ukončenie synchronizácie

Po skončení behu synchronizácie sa vám zobrazí okno s výsledkom akcie.

V tomto okne nájdete dôležité informácie o stave synchronizácie. Odporúčame vám pozorne si ich pozrieť a na základe nich skontrolovať, prípadne aj upraviť, doklady v Omege, alebo v ONIXe. V tomto okne je možné vyčítať, aký problém, v akom doklade nastal.

 

POZOR:

Ignorovanie výsledku akcie môže spôsobiť chyby v zaúčtovaní dokladov, alebo následné chyby pri uzávierkových operáciách. Každý výpis vo výsledku akcie je preto potrebné individuálne vyhodnotiť a posúdiť jeho dopad na správnosť záznamov.

Kontrola a zaúčtovanie dokladov

Doklady prenesené do programu Omega je nutné skontrolovať a prípadne ich aj zaúčtovať, pokiaľ nemajú nastavené zaúčtovanie, alebo je nastavené nesprávne.

Dokladom, ktoré sa preniesli z programu ONIX sa nastaví v stĺpci Poznámka (import) v EUD príznak ONIX.  Vďaka tomuto príznaku vieme kedykoľvek identifikovať spätne ktoré doklady boli do Omegy prenesené z programu ONIX. Tento stĺpec nie je možné meniť.

Ďalším dôležitým stĺpcom v EUD Omegy je ONIX („O“), ktorý funguje podobne ako označovací stĺpec. Vždy po importe dokladov z ONIXu sa novo pridaným, alebo upraveným dokladom počas importu nastaví príznak ONIX, v podobe fialového štvorčeka.  Takto označené doklady je nutné skontrolovať a zaúčtovať. Po skontrolovaní dokladu a jeho zaúčtovaní, príznak ONIX označenia zrušte dvojklikom myši na fialový štvorček. Takto zabezpečíte, že vždy budete mať označené ONIX príznakom iba tie doklady, ktoré potrebujete skontrolovať

Comments are closed.