Uzávierky skladu

1.70.5966
09/03/2017
Synchronizácia s Omegou
04/05/2017

Uzávierky skladu

Zaúčtovanie skladu sa robí prostredníctvom uzávierky, ktorá zabezpečí uzamknutie všetkých príjmov a výdajov v uzavieranom sklade a vygeneruje sa uzávierka skladu.

Príjemky a výdajky uzatvorené uzávierkou program nedovolí opravovať, vymazávať a neumožní ani pridávať nové pohyby do uzatvoreného obdobia. V prípade potreby je možné uzávierku zrušiť, a po vykonaní potrebných úprav, opakovane vytvoriť.

V prípade, ak sa na doklade nachádzajú položky z viacerých skladov a tieto sklady neboli uzavreté uzávierku, je možné ich upravovať.

Postup na vytvorenie uzávierky skladu

  1. Uzávierka skladu sa vykonáva cez menu SkladUzávierky skladu za každý sklad samostatne.
  2. Na vrchnej lište cez tlačidlo Pridaj sa zobrazí okno Uzávierky skladu. V tomto okne je potrebné vybrať sklad, zadať dátum, ku ktorému chcete uzávierku vykonať a spôsob zaúčtovania uzávierky.

  1. Uzávierku skladu je možné vykonať iba v tom prípade, ak sa v uzatváranom období nenachádzajú mínusové stavy na skladových kartách.

V prípade ak sa v uzatváranom období nachádzajú mínusové stavy program ONIX Vás v bočnom infopaneli upozorní červenou hláškou.

Pre kontrolu pohybov, ktorými sa sklad dostal do mínusu využite tlačidlo v hornej lište Záporné zostatky.

 

Program Vám automaticky odfiltruje záporné pohyby, ktoré je potrebné opraviť.

 

  1. Po vykonaní uzávierky skladu je potrebné spustiť synchronizáciu s programom Omega, kedy sa uzávierky z programu ONIX prenesú do EUD Omegy ako interný doklad. Suma interného dokladu v EUD je súčet príjmov a výdajov na sklade za zvolené obdobie.

Comments are closed.