Vytvorenie nákupných požiadaviek

Kurzový lístok
05/05/2017
Spracovanie nákupného košíka
05/05/2017

Vytvorenie nákupných požiadaviek

Nákup položiek môžete vykonať 2 spôsobmi:

V prípade, že ide o malý počet položiek, služby, alebo položky od jedného dodávateľa, vytvoríte prepojený doklad odoslaná objednávka priamo z označených položiek.

V doklade si označíte dané položky a dáte vytvoriť prepojený doklad z označených položiek.

Vo vytvorenej odoslanej objednávke doplníte iba dodávateľa ako partnera.

 

Pomocou nákupného košíka

Položky v objednávkach, ktoré nemáte skladom, viete jednoducho pridať do nákupného košíka, čím dáte nákupcovi informáciu, ktoré tovary, pre akého obchodníka a na akú zákazku je potrebné nakúpiť.

Pre zadanie nákupnej požiadavky je potrebné vybrať položky v objednávke, ktoré je potrebné nakúpiť. K výberu pomôže aj údaj v stĺpci Dostupnosť, ktorý signalizuje, či je daný materiál dostupný na sklade. Je možné vybrať viacero položiek použitím kláves Shift+klik myšou pre súvislý výber, alebo Ctrl+klik myšou pre nesúvislý výber. Miestom, kde sa zhromažďujú všetky nákupné požiadavky je tzv. nákupný košík. Položky do košíka vložíme pomocou tlačidla Pridaj do košíka:

Položky po pridaní do košíka dostanú príslušný príznak v stĺpci Stav. Príznaky v tomto stĺpci sa nazývajú aj signalizácia:

Signalizácia bude slúžiť aj v ďalších fázach zákazky ako indikátor stavu každej položky.

Comments are closed.