Vytvorenie Úlohy z dokladu

Spracovanie nákupného košíka
05/05/2017
Vytvorenie Pripomienky
05/05/2017

Vytvorenie Úlohy z dokladu

Z každého dokladu je možné vytvoriť úlohu.

V úlohe si zadefinujete:

  • čo sa má spraviť,
  • kto ju má splniť (osoba/skupina osôb),
  • termín splnenia,
  • kedy ju program má zodpovednej osobe začať pripomínať.

Všetky úlohy, ktoré vzišli z obchodných prípadov sa zhromažďujú v zozname úloh, do ktorého sa dá dostať cez hlavné menu Riadenie – Úlohy.

V zozname úloh je možné filtrovať vybranú osobu, takže každý užívateľ môže vidieť svoje úlohy.

Ak je úloha priradená skupine osôb, tak každý užívateľ patriaci do danej skupiny uvidí príslušné úlohy.

Každá úloha má svoj Stav. Po pridaní dostane automaticky stav Nezačaté. Keď sa jej človek začne venovať, je potrebné zmeniť jej stav na Prebieha.

Stavy úloh je možné v zozname filtrovať. Úlohy, ktoré neboli dokončené po termíne je možné nájsť tak, že nastavíme filter dátumu dokončenia na aktuálny dátum a vyfiltrujeme úlohy so stavom Nezačaté alebo Prebieha.

Program bude automaticky pripomínať blížiaci sa termín dokončenia úloh užívateľom aj vtedy, ak nemá práve otvorený zoznam úloh. V stanovenom termíne pred dokončením sa zobrazí okno upozornenia.

Program upozorňuje na nedokončené úlohy automaticky, bez nutnosti zadávať pripomienku. Na konkrétnej úlohe ale musí byť vyplnený dátum Dokončiť a termín pripomienky (Pripomenúť).

Dvojklikom na upozornenie program otvorí príslušnú úlohu, z ktorej sa dá dostať na Doklad, z ktorého upozornenie vzišlo.

Ak je úloha splnená, Mali by ste jej v zozname úloh zmeniť stav na Dokončené.

V zozname ktoréhokoľvek typu dokladu ku ktorému bola vytvorená úloha, je možné vidieť úlohy v bočnom infopaneli v Prehľade o zákazke pod prepojenými dokladmi. Úlohy po termíne sú farebne vyznačené.

Rovnako v dokumente, v záložke Prehľad o zákazke je možné okrem prepojených dokladov vidieť aj prepojené úlohy.

Dokončené úlohy sú v zozname úloh prečiarknuté. Zobrazíte ich po odkliknutí filtra na Nedokončené úlohy.

 

 

Comments are closed.