Začiatočné stavy na sklade

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69
14/11/2018
3.80.8001
17/12/2018

Začiatočné stavy na sklade

Po prechode do nového účtovného roka je pre správne fungovanie skladu nevyhnutné, aby bol prvým dokladom na sklade Začiatočný stav. Na základe tohto dokladu sa správne nastavia zostatky skladových kariet pri práci s programom. Začiatočné stavy nájdete v menu programu Sklad – Začiatočný stav.

Automatické generovanie začiatočných stavov

Od verzie 20.11.1069 sa začiatočné stavy v programe ONIX generujú automaticky, počas nočného prepočtu servera. Prvýkrát sa vygenerujú prechodom do nového roka, kedy sa automaticky vytvára aj nové účtovné obdobie. Následne sa začiatočné stavy vždy počas nočného prepočtu nanovo prepočítajú, ak v predošlom účtovnom období nastala nejaká zmena na sklade – úprava, doplnenie alebo vymazanie skladových pohybov. Na ďalší deň tak máte k dispozícii správne stavy na sklade.

Začiatočné stavy sa vygenerujú vždy pre každý sklad – jeden záznam v evidencii zodpovedá jednému skladu za jedno účtovné obdobie.

Prepočet sa nevykonáva v prípade, ak je príslušný sklad uzatvorený uzávierkou skladu, alebo ak je začiatočný stav zamknutý. Napríklad, ak ste uzatvorili rok 2020 do nejakého požadovaného stavu a nechcete, aby sa prepočítali začiatočné stavy pre rok 2021, tak si ich zamknite:

 

Manuálne generovanie začiatočných stavov

V prípade, že zmenu v začiatočných stavoch potrebujete mať aktualizovanú hneď po úprave pohybov predošlého roka a nechcete čakať do nočného prepočtu, môžete si začiatočné stavy pregenerovať aj manuálne. Slúži na to tlačidlo v menu evidencie Vytvorenie začiatočných stavov. Funkciu použite v príslušnom účtovnom roku, pre ktorý stavy chcete pregenerovať.

POZOR:

Zmena od verzie 20.11.1069: Začiatočné stavy sa generujú pre to účtovné obdobie, ktoré je aktuálne otvorené. Program Vás na to upozorní aj hláškou, kde je vypísané, pre aké obdobie sa stavy vytvoria.


 

Začiatočné stavy v OMEGE

V prípade, že účtujete v programe OMEGA, prechod do nového účtovného obdobia vykonáte z hlavného menu Firma – Prechod do ďalšieho roka.  Viac informácií si môžete prečítať tu.

 

Comments are closed.