05/05/2017

Vytvorenie Pripomienky

Pripomienky sa vytvárajú v menu Nastavenie – Môj program – Pripomienky. Pripomienky môžete vytvárať pomocou tlačidla Pridaj. V prípade, že vytvárate viac podobných pripomienok odporúčame použiť tlačidlo Kópia. Vytvorené pripomienky je […]
05/05/2017

Vytvorenie Úlohy z dokladu

Z každého dokladu je možné vytvoriť úlohu. V úlohe si zadefinujete: čo sa má spraviť, kto ju má splniť (osoba/skupina osôb), termín splnenia, kedy ju program má zodpovednej osobe začať pripomínať. Všetky […]