16/10/2019

Všeobecné informácie o eKase

Povinnosť používať registračnú pokladnicu Používanie elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a od 1.4.2019, resp. 1.7.2019 online registračnej pokladnice (ORP), sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia predáva […]
04/05/2017

Synchronizácia s Omegou

Pre synchronizáciu dokladov vytvorených v programe ONIX s Omegou slúži tlačidlo Akcie v časti Nastavenia. Stlačením tlačidla „Synchronizovať s Omegou“ prebehne export dokladov a uzávierok skladu z programu ONIX do EUD Omegy a následný import zaúčtovania […]