12/01/2022

Došlé preddavkové faktúry v ONIXE

Tuzemské preddavky v ONIXE 1. Odpočet preddavku priamo na vyúčtovacej faktúre, bez daňového dokladu k prijatej platbe Došlú preddavkovú faktúru zaevidujete v Omege a spárujete s úhradou. Ak ste obdržali […]
05/05/2017

Ekonomika – prepojenie s Omegou

V programe ONIX sa budú evidovať nasledovné dokumenty a činnosti: odoslané faktúry, odoslané dobropisy, došlé faktúry, došlé dobropisy, preddavkové faktúry, uzávierky skladu. Všetky  vyššie uvedené doklady budú predmetom exportu do Omegy vo […]
04/05/2017

Synchronizácia s Omegou

Pre synchronizáciu dokladov vytvorených v programe ONIX s Omegou slúži tlačidlo Akcie v časti Nastavenia. Stlačením tlačidla „Synchronizovať s Omegou“ prebehne export dokladov a uzávierok skladu z programu ONIX do EUD Omegy a následný import zaúčtovania […]
08/08/2016

Účtovníctvo

Nasledovný webinár je venovaný modulu účtovníctvo v programe ONIX.