30/05/2023

Inventúra pomocou Chameleoon WMS

Inventúra – pomocou aplikácie Chameleoon WMS Program ONIX podporuje vykonanie inventúry pomocou zariadenia a aplikácie  Chameleoon WMS od spoločnosti GT-Servis s.r.o. Priebeh inventúry spočíva v troch krokoch: 1. Samotnú fyzickú […]
07/12/2022

Rezervácie

Modul rezervácií sa štandardne využíva v objednávkach a zabezpečuje, aby sa vám nestalo, že tovar pripravený na vyexpedovanie pre konkrétneho zákazníka predáte inému zákazníkovi. Funkcia rezervácií sa prejaví na doklade tým, že […]
25/08/2022

Intrastat

Intrastat v Onixe Intrastat je z pohľadu legislatívy systém, ktorý priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov zbiera údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a zároveň je napojený aj na DPH. Onix […]
13/05/2022

Kontrola skladových pohybov – účet 395

Vytvorili sme pre vás tlačovú zostavu, ktorá odhalí nezrovnalosti na účte 395. Firmy, ktoré používajú doklad prevodka si môžu jednoducho preveriť, kde nesúlad vznikol. Tlačovú zostavu si stiahnete v Pluginovom […]
19/11/2021

Import skladových kariet, služieb a zariadení z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať skladové karty, služby a zariadenia z Excelu. Vďaka tejto funkčnosti ich dokážete jednoducho vytvoriť alebo upraviť existujúce. Funkciu taktiež oceníte v prípade, že vám dodávateľ pošle […]
02/11/2021

Import skladových kariet skladačiek z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať skladové karty, používané ako skladačky, z Excelu. Vďaka tejto funkcii dokážete jednoducho nadefinovať skladovej karte aké bude mať podpoložky. Podpoložkou môže byť skladová karta, služba alebo […]
21/10/2020

Objednané množstvo v skladových kartách

V evidencii skladových kariet si viete zobraziť nový stĺpec – Objednané množstvo. Zobrazíte si ho pravým kliknutím na ľubovoľný stĺpec a následne Výber stĺpcov. Objednané množstvo sa napočítava na základe stavu Odoslanej […]
29/04/2020

Skladová karta v Onixe

Skladová karta slúži na evidovanie jednotlivých položiek do programu ONIX. Na každej karte je možné napríklad nastaviť názov, mernú jednotku, cenu, pridať obrázok a pod. Zoznam skladových kariet Evidencia skladových […]
10/01/2020

Inventúra

Inventúra   Jedným z každoročných úkonov, ktoré je potrebné vykonať na konci roka, je inventarizácia skladových zásob. Inventarizácia pozostáva všeobecne z troch základných krokov: 1.Zisťovanie skutočného stavu skladových zásob. 2.Porovnanie […]
09/01/2020

Inventúra pomocou MODO

Inventúra – pomocou aplikácie Mobilné doklady (MODO)   Program ONIX podporuje vykonanie inventúry pomocou zariadenia a aplikácie Mobilné doklady (MODO) od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA spol. s r.o. Priebeh inventúry spočíva v […]
09/01/2020

Inventúra z podkladu

Inventúra z podkladu   Prvý krokom inventarizácie skladových zásob je zisťovanie skutočného stavu. Ten môžete vykonať buď ručným počítaním jednotlivých kusov a zapisovaním na papier, alebo automatizovane pomocou čítačky čiarových […]
03/12/2018

Začiatočné stavy na sklade

Po prechode do nového účtovného roka je pre správne fungovanie skladu nevyhnutné, aby bol prvým dokladom na sklade Začiatočný stav. Na základe tohto dokladu sa správne nastavia zostatky skladových kariet pri […]
13/11/2018

Predaj cez offline registračnú pokladnicu (ECR)

Nastavenie pokladnice Pred používaním pokladnice v ONIXE je potrebné nastaviť si danú ECR. V záložke Nastavenia – Môj program – Registračné pokladnice pridáme cez ikonu Pridaj novú pokladňu.   Pri každodennej práci […]
12/11/2018

Predaj cez online registračnú pokladnicu (ECR)

Nastavenie pokladnice Pred používaním pokladnice v ONIXe je potrebné nastaviť si danú ECR. V záložke Nastavenia – Môj program – Registračné pokladnice pridáte cez ikonu Pridaj novú pokladnicu. Všetky uvedené polia je […]
05/05/2017

Spracovanie nákupného košíka

Tovar odoslaný do nákupného košíka je potrebné ďalej spracovať. Osoba zodpovedná za nákup materiálu spracuje košík a vytvorí odoslané objednávky.  Proces objednania sa v programe ONIX robí cez Nákup – Spracovanie košíka. […]
05/05/2017

Vytvorenie nákupných požiadaviek

Nákup položiek môžete vykonať 2 spôsobmi: V prípade, že ide o malý počet položiek, služby, alebo položky od jedného dodávateľa, vytvoríte prepojený doklad odoslaná objednávka priamo z označených položiek. V doklade si označíte dané […]
04/05/2017

Typy skladových pohybov

V skladovom hospodárstve sa okrem často využívaných pohybov – Príjemka/Výdajka – vyskytujú aj pohyby, s ktorými sa užívatelia programu ONIX stretávajú zriedkavo. Sú to pohyby ako Prevodka, Príjemka k prevodke, […]
04/05/2017

Zoznam skladových kariet a prehľady

Evidencia skladových kariet sa nachádza v programe ONIX na záložke Sklad: V zozname skladových kariet je možné kartu pridať, vytvoriť kartu, ktorá má veľa podobných znakov ako existujúca karta kópiou, je tu […]
04/05/2017

Uzávierky skladu

Zaúčtovanie skladu sa robí prostredníctvom uzávierky, ktorá zabezpečí uzamknutie všetkých príjmov a výdajov v uzavieranom sklade a vygeneruje sa uzávierka skladu. Príjemky a výdajky uzatvorené uzávierkou program nedovolí opravovať, vymazávať a neumožní ani pridávať nové […]
09/08/2016

Sklad

Webinár na tému sklad.
01/08/2016

Zákon o obaloch

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukladá dovozcom a výrobcom obalov povinnosti vykazovať množstvo dovezeného alebo vyrobené obalového odpadu a zaplatiť poplatok do […]