Zákon o obaloch

Import vlastných polí z Excelu
28/07/2016
1.50.5234
07/08/2016

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukladá dovozcom a výrobcom obalov povinnosti vykazovať množstvo dovezeného alebo vyrobené obalového odpadu a zaplatiť poplatok do recyklačného fondu.

Systém ONIX vám umožňuje sledovať hmotnosť dovezeného alebo vyrobeného tovaru.

Evidovanie hmotnosti
Hmotnosť jednotlivých obalov je možné evidovať na skladovej karte v záložke Ďalšie upresnenie.

hmotnost_obalov

Hromadné priradenie hmotnosti
V prípade, že chcete hmotnosť do programu nastaviť hromadne, môžete využiť import skladových kariet z Excelu (viac info tu).

Štruktúra importovaného súboru na účely zákona o obaloch:

 

Názov stĺpca Popis stĺpca
NS_CODE Kód číselného radu
NS_NUMBER Číslo karty
U_STOI_00010_GLASS Hmotnosť obalu – sklo
U_STOI_00010_PLASTIC Hmotnosť obalu – plasty bez PET
U_STOI_00010_PET Hmotnosť obalu – PET
U_STOI_00010_PAPER Hmotnosť obalu – Papier a lepenka
U_STOI_00010_VKM Hmotnosť obalu – VKM na báze lepenky
U_STOI_00010_STEEL Hmotnosť obalu – Kovy oceľ
U_STOI_00010_ALUMINIUM Hmotnosť obalu – Kovy hliník
U_STOI_00010_WOOD Hmotnosť obalu – Drevo
U_STOI_00010_OTHERS Hmotnosť obalu – Ostatné

Ak potrebujete hromadne priradiť všetkým kartám hmotnosť môžete využiť export skladových kariet do Excelu, aby ste nemuseli ručne vytvárať excel so všetkými kartami. Následne už bude stačiť v takto pripravenom exceli správne pomenovať stĺpce, naplniť ho dátami a naimportovať spätne do programu.

Export skladových kariet do excelu:
1. Otvorte si zoznam skladových kariet
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ktorúkoľvek skladovú kartu (zobrazí sa vám kontextové menu)
3. Zvoľte Export údajov – Do súboru

export_kariet

 

Vytvorenie výkazu
1. V zozname príjemiek zvoľte záložku Prehľady
2. Kliknite na Položky dokladov

2016-08-01_10h03_42

3. Odfiltrujte si zoznam položiek na obdobie za ktoré idete podávať výkaz

2016-08-01_10h08_09

4. Zvoľte TlačPodklad pre zákon o obaloch. Program vám vytlačí zostavu s hmotnosťami za jednotlivé druhy obalových materiálov, ktoré môžete použiť ako podklad pre výkaz.

Podmienky pre použitie:
• Program ONIX vo verzii 1.41.4433 a vyššej
• Balíček: Hmotnosti obalov skladovej karty (U_STOI_00010)
• Balíček: Podklad pre zákon o obaloch (U_TZPD_00001)
• Balíček: Import skladových kariet z Excelu (U_STOI_00002)

 

Aktualizované 16.4.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.